Actuele thema's

Een jaar corona

Vandaag is het precies een jaar geleden dat premier Rutte ons land voor de eerste keer toesprak over corona. De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op ons dagelijkse leven. En nog steeds zorgen nieuwe en verlengde maatregelen voor ontregeling in ons bestaan. In dit artikel blikken we terug op een jaar corona. We reflecteren op een jaar online onderwijs, bespreken de fysieke en psychische impact van corona en nemen je mee in een wereld na corona.

Lees verder...

Met je leerlingen praten over kanker, hoe doe je dat?

Met kinderen praten over moeilijke thema’s zoals kanker is een hele uitdaging. Je wil troost bieden, steun bieden, helpen waar mogelijk. Maar ook als leerkracht beschik je niet over alle antwoorden. Het is niet makkelijk om met zo’n situatie om te gaan. Bespreek daarom duidelijk met de leerling waar ze zich goed bij voelt. Als de leerling ervoor kiest om de klasgenoten in te lichten, doe je dat het best via een klasgesprek. 

Lees verder...

Onderwijs en jeugdhulp

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende domeinen die veel en steeds vaker met elkaar te maken hebben. Toch ligt er nog vaak een aardige kloof tussen. In het boek Onderwijs & Jeugdhulp wordt dieper ingegaan op de samenwerking tussen de domeinen. De auteur, Anja Verwoerdt, heeft een achtergrond in zowel onderwijs als jeugdzorg. Zij vindt het van groot belang dat de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs actief en transparant is. '..want als leraar kun je het verschil maken', daarom is dat lijntje met de school vanuit jeugdhulp van groot belang. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met onderwijskundige Tanja van Beukering. 

Lees verder...

Palliatieve zorg en zorgen voor jezelf

Palliatieve zorg is een erg boeiende en uitdagende zorg. De hulpverleners in dit domein werken met veel inzet en doen er alles aan om de patiënten zich beter te laten voelen. Het is echter ook belangrijk om voor jezelf te zorgen als hulpverlener zijnde. Zorgmedewerkers moeten uitkijken voor burn-outs, morele distress en ‘emotional fatigue’. In deze blog bespreken we hoe we deze (mentale) gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

Lees verder...

Thuisonderwijs makkelijker maken

Thuiswerken is inmiddels een heel normaal begrip geworden. Sinds de coronacrisis krijgen veel scholieren en studenten thuisonderwijs. Bij het basisonderwijs wordt geprobeerd om nog zoveel mogelijk op school te werken, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Zodra een leraar in afwachting is van een testresultaat of daadwerkelijk in quarantaine moet, is er niet altijd vervanging. De leerlingen krijgen in zulke gevallen weer voor bepaalde tijd thuisonderwijs. In dit artikel bekijken we de effecten van thuisonderwijs.

Lees verder...

Wat is een goede leraar?

De auteurs van het boek 'Leren en onderwijzen' beschrijven een goede leraar als grappig, positief, creatief, geduldig en enthousiast. Maar de aandacht zou ook meer gefocust mogen worden op de persoonlijkheidsvorming van een kind of leerling. Het aanleren en toepassen van normen, waarden en attituden zijn ook erg van belang, hierbij komen nog een aantal factoren kijken: de relatie tussen leerling en leerkracht, orde houden, modeling en bekrachtiging.

Lees verder...

Hoe zorg je voor een positieve start in je klas na 8 weken sluiting?

Na ruim 8 weken zijn de basisscholen weer geopend. Er zijn kinderen die thuis goed konden doorleren, anderen wat minder en er zijn kinderen die vanwege hun thuis- of zorgsituatie het moeilijk hebben gehad. We vroegen Noëlle Pameijer, school-, GZ-, en kinderpsycholoog en auteur van o.a. 'Handelingsgericht werken - HGW' (Acco, 2017), wat haar advies is aan leerkrachten en docenten voor de komende periode. Ook deelt zij haar tips.

Lees verder...

Aandacht- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren

Een kind heeft moeite om zich te concentreren, begrijpt de vraag verkeerd of maakt steeds dezelfde fout… werkhoudingsproblemen kunnen voorkomen bij alle kinderen en jongeren, maar komen in extreme mate voor bij AD(H)D-kinderen en kunnen ook voorkomen bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Deze kinderen hebben niet het vermogen om uit zichzelf structuur te brengen in denken, werken, de hele omgeving en het leven. Structuur moet dus van buitenaf komen. Dat is een hele opgave voor de omgeving van het kind, die dus moet denken en handelen in de plaats van het kind. Hoe ga je daar als leerkracht (en als ouder) mee om?

Lees verder...

Onderwijs op afstand met Sofia

Naast fysieke en digitale (studie)boeken, biedt Acco hogescholen en universiteiten ook een online leerplatform, Sofia, voor interactieve cursussen en opleidingen. Sofia geeft docenten de mogelijkheid om verdieping en verrijking te geven aan bestaand studiemateriaal, bijvoorbeeld met video, audio, oefeningen en interactieve apps. Sofia is de link tussen digitaal studiemateriaal en het gebruikte Learning Management System (LMS).

Lees verder...

Warme initiatieven voor en door verpleeghuizen

Verpleegkundigen hebben te maken met strenge hygiëne regels waardoor ze de gemiste aanrakingen en knuffels momenteel ook niet kunnen geven. Toch vinden zij in hun drukke werkdagen nog mogelijkheden om persoonlijke aandacht te kunnen geven. Zij doen enorm hun best om ouderen te helpen bij het in contact brengen met hun dierbaren en te zorgen voor een fijne sfeer. We zetten ter inspiratie, en vanuit grote waardering, wat voorbeelden van initiatieven op een rij..

Lees verder...

Motivatie thuisonderwijs

Voor ouders die te maken hebben met thuisonderwijs zal het vast herkenbaar zijn dat dit niet altijd even gemakkelijk gaat. Wat in de eerste weken misschien nog een leuke nieuwigheid was voor de kinderen, slaat inmiddels de verveling toe. Je kind heeft geen zin, is misschien wel boos en geeft aan ‘het allemaal heeeel stom te vinden!’. Herkenbaar? In dit artikel delen we tips voor ouders om je kind gemotiveerd aan het schoolwerk te krijgen.

Lees verder...

Samenwerken tussen ouders en school tijdens thuisonderwijs

Samenwerken met ouders betekent meer dan hen informeren of informatie uitwisselen. Het betekent dat zij ook meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind. Sinds we te maken hebben met thuisblijven en afstandsonderwijs en, is de rol van de ouder flink veranderd. Het vraagt aan alle kanten van de driehoek (kind, ouder, school) om een groot aanpassingsvermogen. Juist nu is het belangrijk om goed met elkaar in contact te blijven.

Lees verder...

Autisme en thuisblijven

Sinds we thuiszitten, zien onze dagen er anders uit. De maatregelen worden verlengd en de scholen blijven dicht tot na de meivakantie. Van 28 maart t/m 4 april 2020 is het Autismeweek, daarom besteden we speciaal aandacht aan thuisblijven voor kinderen met autisme. Hoe houden we kinderen met autisme gemotiveerd in deze periode en hoe stel je een autismevriendelijk (thuis)lesrooster op?

Lees verder...

Onderwijs op afstand voor hogescholen: download de infographic

Vanaf 16 maart zijn ook de hogescholen en universiteiten gesloten voor studenten. Docenten staan voor de plotselinge taak hun studenten op een alternatieve wijze onderwijs te geven. Onderwijsactiviteiten compleet digitaal aanbieden waar het eerder gecombineerd werd aangeboden is een enorme uitdaging, waar ook niet elke hogeschool of universiteit reeds de middelen voor heeft.

Lees verder...

Hoe kunnen ouders goed thuisonderwijs geven tijdens de coronacrisis?

Wij zetten wat handige tips en downloads op een rij voor leerkrachten en docenten, maar ook voor ouders die op zoek zijn naar hulp en advies. Hoe kun je als ouder/verzorger goed thuisonderwijs geven?

Lees verder...

5 tips voor een optimaal leerklimaat in je klas

Met gemiddeld 24 leerlingen in je klas zul je dagelijks ervaren dat deze leerlingen onderling enorm kunnen verschillen. Niet alleen in niveau, maar ook als het gaat om de behoefte aan uitleg en aandacht en de mate waarin goed in groepjes wordt gewerkt of juist alleen. En dan hebben we het nog niet eens over alle verschillende karaktereigenschappen en het gedrag van je leerlingen! Hoe werk je aan een optimaal leerklimaat voor je leerlingen (en daarbij een rustige omgeving voor jezelf)? We zetten vijf tips op een rij.

Lees verder...

Tips om met bewegend leren aan de slag te gaan in je klas

Roos springt enthousiast op één been en roept: “Meester, ik weet het, het is A!”. Lucas daarentegen zwaait wild met zijn armen: “Nee, het juiste antwoord is B!”. Andere leerlingen springen om het hoogst in de lucht. Klinkt als een klas op stelten? Nee hoor! Het loont namelijk om leerlingen in de lagere school meer te laten bewegen tijdens de lessen. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat bewegingsintegratie een positieve invloed heeft op het cognitief functioneren van leerlingen.

Lees verder...

Is de leeromgeving wel uitdagend genoeg voor alle kleuters?

Een blog van Early Years Blog en geschreven door Patricia Tempelaars, master pedagoog en werkzaam als intern begeleider op een basisschool.

Mieke, een leerkracht van groep 1/2 loopt de teamkamer in en ploft in een stoel. “Alweer een ouder die denkt dat zijn kind hoogbegaafd is. Op school vind ik Sam helemaal niet opvallend slim ofzo. Wat is dat toch met die ouders tegenwoordig, ieder kind is blijkbaar hoogbegaafd.

Lees verder...

5 do’s en don’ts wanneer een peuter een driftbui heeft

Een driftbui bij peuters is heel normaal. Zeker wanneer ze de leeftijd van twee jaar naderen en dus volop in hun peuterpuberteit zitten. Als ouder of verzorger is het soms moeilijk om je geduld en kalmte te bewaren, zeker wanneer je peuter in een openbare ruimte besluit om zijn of haar keel open te zetten. Daarom zetten we 5 do’s en 5 don’ts op een rijtje om een woedeaanval bij peuters te voorkomen of ermee om te gaan.

Lees verder...

Artikelen over autisme

Lees hier alle artikelen over autisme.

lees verder...