Actuele thema's

Blended leren en werken

Door synchroon en asynchroon onderwijs te combineren in de vorm van blended learning, bied je als docent een complementaire mix van leervormen aan passend bij jouw vak. In deze blog delen we verschillende voordelen van deze manier van leren én werken. Zo start jij het nieuwe academiejaar met nieuwe inzichten en inspiratie. 

Lees verder...

Tussen thuis en school

"Op de ouderavond zeg je dat de zwakke resultaten van Iris misschien te maken hebben met faalangst. Haar ouders nemen haar daarop stevig onder handen en zeggen dat ze gewoon harder moet werken.⠀

Ouders en school werken samen bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Maar is het in het dagelijkse leven ook zo vanzelfsprekend? Soms heeft een docent het frustrerende gevoel dat de zaken die hij kinderen op school moeizaam bijbrengt, thuis net zo snel weer worden tenietgedaan. Hoe geeft een docent gestalte aan die gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid? En hoe kan hij thuis en school op elkaar afstemmen?

Lees verder...

Warme zorg

Het zijn de kleine dingen in het leven die ons verdriet en onze zorgen even doen vergeten en ruimte maken voor geluk, liefde en hoop. Een glimlach, een complimentje, een fijn gesprek of een kleine attentie. Kleine momenten die een wereld van verschil maken. Dit is waar warme zorg om draait. 

In de zorg wordt de patiënt vaak gereduceerd tot een verzameling van bloedwaarden, radiologische beelden en klinische beschrijvingen. De vraag die je je kunt stellen is of naast de patiënt ook de mens achter de patiënt centraal staat. Een blijk van menselijkheid, een klein gebaar, net dat ietsje meer bieden dan de routinezorg, een vriendschappelijke benadering in plaats van klinische empathie maken vaak het verschil. Deze kleine, vriendelijke gebaren verrichten soms wonderen en kunnen de motivatie van de patiënt sterk beïnvloeden. Ze brengen vaak de twinkeling in de ogen terug.

Lees verder...

Een jaar afstandsonderwijs

De digitalisering van de samenleving is door de corona crisis sneller gegaan dan ooit tevoren. Thuis werken lijkt nu het nieuwe normaal en het onderwijs moest zelfs volledig digitaal plaatsvinden. Techniek­filosoof Peter-Paul Verbeek spreekt in het Parool over een ‘vierde revolutie’: “Eerst was er de industriële revolutie, toen massaproductie, gevolgd door het tijdperk van informatietechniek. In de vierde revolutie wordt de intelligentie van machines vermengd met die van mensen.” De coronacrisis versterkt en intensiveert dit proces en wordt door Verbeek beschouwd als een soort groot maatschappelijk experiment: “Neem [het] onderwijs: daar worden nieuwe digitale vormen ontzettend snel uitgewerkt. Dat levert voordelen op, maar we merken ook hoe belangrijk fysieke aanwezigheid is voor het contact tussen docent en leerling.”  

In deze blog staan we stil bij verschillende onderzoeken en rapporten over een jaar afstandsonderwijs. Belangrijke inzichten om te bepalen hoe de toekomst van blended onderwijs eruit zal (moeten) zien.  

Lees verder...

Een jaar corona

Vandaag is het precies een jaar geleden dat premier Rutte ons land voor de eerste keer toesprak over corona. De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op ons dagelijkse leven. En nog steeds zorgen nieuwe en verlengde maatregelen voor ontregeling in ons bestaan. In dit artikel blikken we terug op een jaar corona. We reflecteren op een jaar online onderwijs, bespreken de fysieke en psychische impact van corona en nemen je mee in een wereld na corona.

Lees verder...

Met je leerlingen praten over kanker, hoe doe je dat?

Met kinderen praten over moeilijke thema’s zoals kanker is een hele uitdaging. Je wil troost bieden, steun bieden, helpen waar mogelijk. Maar ook als leerkracht beschik je niet over alle antwoorden. Het is niet makkelijk om met zo’n situatie om te gaan. Bespreek daarom duidelijk met de leerling waar ze zich goed bij voelt. Als de leerling ervoor kiest om de klasgenoten in te lichten, doe je dat het best via een klasgesprek. 

Lees verder...

Onderwijs en jeugdhulp

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende domeinen die veel en steeds vaker met elkaar te maken hebben. Toch ligt er nog vaak een aardige kloof tussen. In het boek Onderwijs & Jeugdhulp wordt dieper ingegaan op de samenwerking tussen de domeinen. De auteur, Anja Verwoerdt, heeft een achtergrond in zowel onderwijs als jeugdzorg. Zij vindt het van groot belang dat de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs actief en transparant is. '..want als leraar kun je het verschil maken', daarom is dat lijntje met de school vanuit jeugdhulp van groot belang. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met onderwijskundige Tanja van Beukering. 

Lees verder...

Palliatieve zorg en zorgen voor jezelf

Palliatieve zorg is een erg boeiende en uitdagende zorg. De hulpverleners in dit domein werken met veel inzet en doen er alles aan om de patiënten zich beter te laten voelen. Het is echter ook belangrijk om voor jezelf te zorgen als hulpverlener zijnde. Zorgmedewerkers moeten uitkijken voor burn-outs, morele distress en ‘emotional fatigue’. In deze blog bespreken we hoe we deze (mentale) gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

Lees verder...

Thuisonderwijs makkelijker maken

Thuiswerken is inmiddels een heel normaal begrip geworden. Sinds de coronacrisis krijgen veel scholieren en studenten thuisonderwijs. Bij het basisonderwijs wordt geprobeerd om nog zoveel mogelijk op school te werken, maar ook dit is niet altijd mogelijk. Zodra een leraar in afwachting is van een testresultaat of daadwerkelijk in quarantaine moet, is er niet altijd vervanging. De leerlingen krijgen in zulke gevallen weer voor bepaalde tijd thuisonderwijs. In dit artikel bekijken we de effecten van thuisonderwijs.

Lees verder...

Wat is een goede leraar?

De auteurs van het boek Leren en onderwijzen beschrijven een goede leraar als grappig, positief, creatief, geduldig en enthousiast. Maar de aandacht zou ook meer gefocust mogen worden op de persoonlijkheidsvorming van een kind of leerling. Het aanleren en toepassen van normen, waarden en attituden zijn ook erg van belang, hierbij komen nog een aantal factoren kijken: de relatie tussen leerling en leerkracht, orde houden, modeling en bekrachtiging.

Lees verder..

Hoe zorg je voor een positieve start in je klas na 8 weken sluiting?

Na ruim 8 weken zijn de basisscholen weer geopend. Er zijn kinderen die thuis goed konden doorleren, anderen wat minder en er zijn kinderen die vanwege hun thuis- of zorgsituatie het moeilijk hebben gehad. We vroegen Noëlle Pameijer, school-, GZ-, en kinderpsycholoog en auteur van o.a. 'Handelingsgericht werken - HGW' (Acco, 2017), wat haar advies is aan leerkrachten en docenten voor de komende periode. Ook deelt zij haar tips.

Lees verder..

Aandacht- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren

Een kind heeft moeite om zich te concentreren, begrijpt de vraag verkeerd of maakt steeds dezelfde fout… werkhoudingsproblemen kunnen voorkomen bij alle kinderen en jongeren, maar komen in extreme mate voor bij AD(H)D-kinderen en kunnen ook voorkomen bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Deze kinderen hebben niet het vermogen om uit zichzelf structuur te brengen in denken, werken, de hele omgeving en het leven. Structuur moet dus van buitenaf komen. Dat is een hele opgave voor de omgeving van het kind, die dus moet denken en handelen in de plaats van het kind. Hoe ga je daar als leerkracht (en als ouder) mee om?

Lees verder..

Onderwijs op afstand met Sofia

Naast fysieke en digitale (studie)boeken, biedt Acco hogescholen en universiteiten ook een online leerplatform, Sofia, voor interactieve cursussen en opleidingen. Sofia geeft docenten de mogelijkheid om verdieping en verrijking te geven aan bestaand studiemateriaal, bijvoorbeeld met video, audio, oefeningen en interactieve apps. Sofia is de link tussen digitaal studiemateriaal en het gebruikte Learning Management System (LMS).

Lees verder..

Warme initiatieven voor en door verpleeghuizen

Verpleegkundigen hebben te maken met strenge hygiëne regels waardoor ze de gemiste aanrakingen en knuffels momenteel ook niet kunnen geven. Toch vinden zij in hun drukke werkdagen nog mogelijkheden om persoonlijke aandacht te kunnen geven. Zij doen enorm hun best om ouderen te helpen bij het in contact brengen met hun dierbaren en te zorgen voor een fijne sfeer. We zetten ter inspiratie, en vanuit grote waardering, wat voorbeelden van initiatieven op een rij..

Lees verder..

Motivatie thuisonderwijs

Voor ouders die te maken hebben met thuisonderwijs zal het vast herkenbaar zijn dat dit niet altijd even gemakkelijk gaat. Wat in de eerste weken misschien nog een leuke nieuwigheid was voor de kinderen, slaat inmiddels de verveling toe. Je kind heeft geen zin, is misschien wel boos en geeft aan ‘het allemaal heeeel stom te vinden!’. Herkenbaar? In dit artikel delen we tips voor ouders om je kind gemotiveerd aan het schoolwerk te krijgen.

Lees verder..

Samenwerken tussen ouders en school tijdens thuisonderwijs

Samenwerken met ouders betekent meer dan hen informeren of informatie uitwisselen. Het betekent dat zij ook meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind. Sinds we te maken hebben met thuisblijven en afstandsonderwijs en, is de rol van de ouder flink veranderd. Het vraagt aan alle kanten van de driehoek (kind, ouder, school) om een groot aanpassingsvermogen. Juist nu is het belangrijk om goed met elkaar in contact te blijven. 

Lees verder..

Autisme en thuisblijven

Sinds we thuiszitten, zien onze dagen er anders uit. De maatregelen worden verlengd en de scholen blijven dicht tot na de meivakantie. Van 28 maart t/m 4 april 2020 is het Autismeweek, daarom besteden we speciaal aandacht aan thuisblijven voor kinderen met autisme. Hoe houden we kinderen met autisme gemotiveerd in deze periode en hoe stel je een autismevriendelijk (thuis)lesrooster op?

Lees verder..

Onderwijs op afstand voor hogescholen: download de infographic

Vanaf 16 maart zijn ook de hogescholen en universiteiten gesloten voor studenten. Docenten staan voor de plotselinge taak hun studenten op een alternatieve wijze onderwijs te geven. Onderwijsactiviteiten compleet digitaal aanbieden waar het eerder gecombineerd werd aangeboden is een enorme uitdaging, waar ook niet elke hogeschool of universiteit reeds de middelen voor heeft.

Lees verder..

Hoe kunnen ouders goed thuisonderwijs geven tijdens de coronacrisis?

Wij zetten wat handige tips en downloads op een rij voor leerkrachten en docenten, maar ook voor ouders die op zoek zijn naar hulp en advies. Hoe kun je als ouder/verzorger goed thuisonderwijs geven?

Lees verder..

5 tips voor een optimaal leerklimaat in je klas

Met gemiddeld 24 leerlingen in je klas zul je dagelijks ervaren dat deze leerlingen onderling enorm kunnen verschillen. Niet alleen in niveau, maar ook als het gaat om de behoefte aan uitleg en aandacht en de mate waarin goed in groepjes wordt gewerkt of juist alleen. En dan hebben we het nog niet eens over alle verschillende karaktereigenschappen en het gedrag van je leerlingen! Hoe werk je aan een optimaal leerklimaat voor je leerlingen (en daarbij een rustige omgeving voor jezelf)? We zetten vijf tips op een rij.

Lees verder..

Tips om met bewegend leren aan de slag te gaan in je klas

Roos springt enthousiast op één been en roept: “Meester, ik weet het, het is A!”. Lucas daarentegen zwaait wild met zijn armen: “Nee, het juiste antwoord is B!”. Andere leerlingen springen om het hoogst in de lucht. Klinkt als een klas op stelten? Nee hoor! Het loont namelijk om leerlingen in de lagere school meer te laten bewegen tijdens de lessen. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat bewegingsintegratie een positieve invloed heeft op het cognitief functioneren van leerlingen.

Lees verder...

Is de leeromgeving wel uitdagend genoeg voor alle kleuters?

Een blog van Early Years Blog en geschreven door Patricia Tempelaars, master pedagoog en werkzaam als intern begeleider op een basisschool.

Mieke, een leerkracht van groep 1/2 loopt de teamkamer in en ploft in een stoel. “Alweer een ouder die denkt dat zijn kind hoogbegaafd is. Op school vind ik Sam helemaal niet opvallend slim ofzo. Wat is dat toch met die ouders tegenwoordig, ieder kind is blijkbaar hoogbegaafd.

Lees verder...

5 do’s en don’ts wanneer een peuter een driftbui heeft

Een driftbui bij peuters is heel normaal. Zeker wanneer ze de leeftijd van twee jaar naderen en dus volop in hun peuterpuberteit zitten. Als ouder of verzorger is het soms moeilijk om je geduld en kalmte te bewaren, zeker wanneer je peuter in een openbare ruimte besluit om zijn of haar keel open te zetten. Daarom zetten we 5 do’s en 5 don’ts op een rijtje om een woedeaanval bij peuters te voorkomen of ermee om te gaan. 

Lees verder...

Artikelen over autisme

Lees hier alle artikelen over autisme

Lees verder..

Nieuwe uitgaven

Nieuwe boeken bij Acco

Lees verder..