Wat is een goede leraar?

Wat is een goede leraar?

De auteurs van het boek Leren en onderwijzen beschrijven een goede leraar als grappig, positief, creatief, geduldig en enthousiast. Maar de aandacht zou ook meer gefocust mogen worden op de persoonlijkheidsvorming van een kind of leerling. Het aanleren en toepassen van normen, waarden en attituden zijn ook erg van belang, hierbij komen nog een aantal factoren kijken: de relatie tussen leerling en leerkracht, orde houden, modeling en bekrachtiging.

 

Relatie tussen leerling en leerkracht

Om het gedrag van een kind te kunnen beïnvloeden, moet er een goede relatie aanwezig zijn. In de literatuur zijn verschillende typologieën van omgangsvormen tussen leerkrachten en leerlingen onderzocht. Er zijn drie stijlen bekeken; de democratische, de autocratische en de antiautoritaire stijl.

 

  • De democratische stijl: Deze stijl levert kinderen op die nieuwsgierig zijn. Deze kinderen zijn vaak een beetje brutaal, onbeleefd of ongehoorzaam. Ze zijn ook vaak moediger en actiever dan anders opgevoede kinderen.
  • Autocratisch opgevoede kinderen zijn erg beleefd, volgzaam ordelijk en erg netjes tegenover hun opvoeders. Deze kinderen zijn daarnaast ook erg afhankelijk van anderen en kunnen soms ook fel optreden tegen medeleerlingen.
  • De antiautoritaire kinderen zijn erg zelfstandig en vaak ook creatief. Kinderen met dit soort opvoeding kunnen vaak ook goed samenwerken en zijn ook direct tegen te mensen om hen heen.

 

Tijdens lessen kunnen leraren ook hun relaties met de kinderen verbeteren door bijvoorbeeld coaching gesprekken te houden, deze bevallen altijd erg goed en laten ook zien dat de kinderen bereid zijn om de leerkracht tegemoet te komen.

 

Orde houden

Het probleem van orde houden en het behouden van discipline in de klas is in de afgelopen jaren een steeds groter onderwerp geworden. Klasmanagement is een steeds groter begrip aan het worden, dit bestaat uit alle maatregelen die een leraar moet nemen of neemt om voor een succesvol leerklimaat te zorgen in de klas. Orde in de klas resulteert in meer discipline voor de leerlingen, een erg belangrijke waarde om te beschikken.

 

Modeling

Modeling is het leren van gedrag door middel van observatie. Vaak wordt hierbij gekeken naar meerderen personen en wordt er gelet op goede en slechte eigenschappen. Het is belangrijk om te weten welke dingen iemand goed doet, zodat jij dit zelf ook kan doen en zodra je weet dat iemand iets slecht of verkeerd doet, dat jij dit zelf ook implementeert. Als het model iets goed doet en wordt beloond, kan je daar als observeerder ook van mee genieten.

Bekrachtiging

Bij bekrachtiging wordt er vooral gekeken naar verschillende na-effecten bij een bepaalde attitude. Zodra een bepaalde houding of bepaald gedrag goed is, wordt de persoon in kwestie beloond. Het werkt hetzelfde zodra iemand iets doet wat fout is, hierop volgt een straf of iets anders. Hierdoor wordt goed gedrag doorgezet en worden de foute gedragingen geëlimineerd. Bij bekrachtiging is niet alleen straffen en belonen belangrijk. Ook duidelijkheid en structuur werken bekrachtigend op het leren en lijken schoolprestaties te verhogen.

 

Meer leren?

Wil je meer weten over de eigenschappen van een goede leraar? Of over de besproken methodiek in deze blogpost? Lees dan Leren en onderwijzen (september 2018, Roger Standaert, Firmin troch, Inge Peeters en Ilse Stroobants).

Leren onderwijzen