Tussen thuis en school

"Op de ouderavond zeg je dat de zwakke resultaten van Iris misschien te maken hebben met faalangst. Haar ouders nemen haar daarop stevig onder handen en zeggen dat ze gewoon harder moet werken.⠀

Ouders en school werken samen bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Maar is het in het dagelijkse leven ook zo vanzelfsprekend? Soms heeft een docent het frustrerende gevoel dat de zaken die hij kinderen op school moeizaam bijbrengt, thuis net zo snel weer worden tenietgedaan. Hoe geeft een docent gestalte aan die gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid? En hoe kan hij thuis en school op elkaar afstemmen?

Lees verder...

Acco Reuzen van kennis Podcast

In de Acco Reuzen van kennis podcast gaan we gedurende ca. 20 minuten in gesprek met onze auteurs over hun uitgaven binnen de thema's onderwijs & pedagogiek, psychologie, (para)medisch, sociologie en management & economie.

  • In aflevering 1 spreken we met jeugdpsycholoog Anja Verwoerdt over haar boek: Onderwijs & Jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken 
  • In aflevering 2 spreken we met professor sociologie Dirk Geldof over zijn laatste boek: Als risico's viraal gaan. Welke wereld na corona? 
  • In aflevering 3 spreken we met Rob en Hanneke van Bree over hun nieuwste boek: Met rekenogen bekeken - rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken

Beluister de podcasts..

Afstandsonderwijs

Heb je een vraag over digitaal lesgeven of afstandsonderwijs? Lees onze tips en veelgestelde vragen op deze speciale pagina.

Lees hier meer..

Actuele thema's

Lees hier al onze artikelen over thema's zoals het jonge kind, autisme, effectieve feedback, een optimaal leerklimaat in de klas en een uitdagende leeromgeving.

Lees meer..

Uitgelicht

Download ebook Voortijdig schoolverlaten voorkomen

€ 0,- gratis download

In dit boek wordt VSV-preventie vanuit meerdere kanten belicht: vanuit wetenschap, praktijk en beleid. Door deze drie perspectieven te integreren in één boek willen we kennis en handvatten bieden die bijdragen een coherente en effectieve aanpak van VSV, waarbij de jongere centraal staat.

Bekijk ook

Onderwijs en Jeugdhulp

Bestseller

Handelsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Volle hoofdenposter

Download en print de poster met 10 tips bij een vol hoofd voor in de klas, thuis, op school of op kantoor wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief. De poster hoort bij het Volle hoofdenboek van Linde Kraijenhoff.

Download de poster

Kleur bekennen in samenwerken

Download en print de poster met tips voor een verbeterde samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief. De poster hoort bij het boek Onderwijs & Jeugdhulp van Anja Verwoerdt.
Download de poster