Activerend leren is een methode om studenten aan te moedigen hun leerproces in handen te nemen en zo actief leerinhouden te verwerken. Het hoger onderwijs stimuleert die onderwijsmethode, want activerend leren verhoogt de leerwinst en motivatie van studenten.

Hogere leerwinst

Activerend leren verhoogt de leerwinst en de groei van kennis en vaardigheden. Door studenten aan te moedigen om actief aan de slag te gaan met de leerinhouden die je aanbiedt via activerende werkvormen, leren zij beter en grondiger. Een leerproces bestaat uit drie fases: waarnemen, verwerken en uitbreiden. Bij elke fase passen andere activerende werkvormen.

  • Waarnemingsfase: activeer je studenten om de leerinhouden op verschillende manieren op te nemen.
  • Verwerkingsfase: laat je studenten de leerinhouden actief verwerken en onthouden.
  • Uitbreidingsfase: moedig je studenten aan om de verwerkte leerinhouden toe te passen op een nieuwe situatie

Meer motivatie

Activerend leren verhoogt de motivatie van je studenten als je in je activerende werkvormen voldoende aandacht geeft aan autonomie, competentie en verbondenheid.

  • Autonomie: geef je studenten verantwoordelijkheid over hun leerproces en laat hen zelf keuzes maken, bijvoorbeeld over de plaats waar en het tempo waarop ze leren.
  • Competentie: niet alle studenten starten vanaf hetzelfde punt. Geef hun de kans om hun begincompetenties verder te ontwikkelen door een duidelijke structuur, ondersteuning en begeleiding aan te bieden.
  • Verbondenheid: maak duidelijk waarom de informatie die je aanbiedt relevant is.