In blended learning combineer je leervormen tot een complementaire mix die bij je opleiding past. Blended learning geeft je de kans om voor elk onderdeel van je leertraject een geschikte vorm te kiezen. Je benut de sterktes van die leervormen waar en wanneer ze het meeste voordeel bieden voor je studenten.

De voordelen van offline leren

89%* van de studenten geeft aan dat ze nog altijd liefst op papier studeren. En 71%* geeft aan beter de leerstof te onthouden als ze notities nemen met pen en papier. Een offline of face-to-face component van je leertraject valt dus niet weg te denken. Als je je studenten live ziet, heb je de kans om dieper in te gaan op hun vragen. Je kan hen individueel of als groep motiveren en feedback geven. Bovendien geeft de meerderheid* van de studenten aan dat ze bij afstandsonderwijs de interactie met docenten en het sociale contact met medestudenten missen.

En de voordelen van online leren

88%* van de studenten geeft aan dat ze het gemakkelijker vinden om theorie te verwerken als ze toegang hebben tot digitaal studiemateriaal, zoals online oefeningen, tests of beeldmateriaal. En dat is niet verwonderlijk: multimedia en digitale tools helpen je om informatie herkenbaar en concreet te maken. Bovendien kiezen je studenten zelf op welk tempo ze de informatie verwerken. Digitale platformen hebben als extra voordeel dat je gebruik kan maken van learning analytics. Die geven je inzicht in:

  • de mate waarin je studenten de informatie verwerkten;
  • waar je studenten hulp nodig hebben;
  • waar er hindernissen opduiken voor je studenten.

(*Analyseresultaat uit de enquête die Acco in mei 2020 uitstuurde naar 285 docenten en 896 studenten binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen.)