Noëlle Pameijer

Over Noëlle

Noëlle Pameijer studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna bij een kinder-psychiatrisch centrum in de Bascule en aan de Universiteit van Nijmegen. In 1996 ontving zij de NIP-junior onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de psychologie. Van 2000 tot 2017 werkte zij in de Annie M.G. Schmidtschool, een school voor speciaal basisonderwijs. Sinds 2000 is Noëlle als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij Stichting Elan in Onderwijs www.stichtingelan.nl en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita www.swvunita.nl

Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD), ze werkt als trajectbegeleider volgens de principes handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van Handelingsgericht Werken (HGW) en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Met het Ouderplatform Gooi e.o. en 30 ouders schreef zij Samen Sterk: Ouders & School. Zij geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA in Nederland en Vlaanderen en werkt samen met de Vlaamse stuurgroep HGW/HGD www.handelingsgerichtwerken.be. Het gele HGW-boek is recent hertaald naar een Vlaamse versie.

Meer over Noëlle Pameijer op haar website