Noëlle Pameijer

Over Noëlle

Noëlle Pameijer studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna bij een kinder-psychiatrisch centrum in de Bascule en aan de Universiteit van Nijmegen. In 1996 ontving zij de NIP-junior onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de psychologie. Van 2000 tot 2017 werkte zij in de Annie M.G. Schmidtschool, een school voor speciaal basisonderwijs. Sinds 2000 is Noëlle als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij Stichting Elan in Onderwijs www.stichtingelan.nl en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita www.swvunita.nl

Noëlle ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) en werkt als trajectbegeleider volgens de principes handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt zij scholen bij de implementatie van Handelingsgericht Werken (HGW) en ouderbetrokkenheid. Noëlle schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs.

Met het Ouderplatform Gooi e.o. en 30 ouders schreef zij Samen Sterk: Ouders & School. Daarnaast geeft Noëlle trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA in Nederland en Vlaanderen en werkt zij samen met de Vlaamse stuurgroep HGW/HGD www.handelingsgerichtwerken.be. Het gele HGW-boek is vertaald naar een Vlaamse versie. Wil je graag meer weten over Noëlle? Bezoek dan haar website of klik op de onderstaande afbeelding voor een video over Noëlle op ons YouTube kanaal!

Uitgaven

Bestseller

Handelingsgericht werken: Samenwerken aan schoolsucces

€ 41,65

In deze volledig nieuwe en actuele versie van het 'gele' boek HGW een handreiking voor het schoolteam zijn de inhoud en uitgangspunten aanzienlijk veranderd. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is er, naast de onderwijsbehoeften van leerlingen meer aandacht voor hun opvoedbehoeften. De leerling heeft een sterkere positie gekregen en samenwerking met ouders komt nadrukkelijker aan de orde. Door de succesvolle kind-gesprekken wordt de samenwerking met ouders en focus op doelen verder uitgewerkt. Hiermee is Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam weer volledig up-to-date als basisboek HGW.

Bekijk ook

Handelsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Bestseller

Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs