Handelingsgericht werken

Samenwerken aan schoolsucces

€ 47,45 
€ 47,45 

2 werkdagen

Samenvatting

Vlaamse editie. Hoe kunnen onderwijsprofessionals samenwerken aan schoolsucces? Daarover gaat deze geheel vernieuwde Vlaamse editie van Handelingsgericht Werken (HGW) voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, ondersteuners, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders en hulpverleners die bij zorg op school betrokken zijn. Dit boek beschrijft de verdere ontwikkeling van HGW. De uitgangspunten en werkwijze van HGW zijn verbeterd en aangepast aan actuele ontwikkelingen.
Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is er ook aandacht voor de opvoedingsbehoeften van leerlingen, naast hun onderwijsbehoeften. De leerling heeft een veel sterkere positie gekregen en ook de samenwerking met ouders komt nadrukkelijker aan bod: hoe kunnen zij het onderwijs aan hun kind ondersteunen? Dit boek is het meest volledige en up-to-date basisboek over HGW. Het bespreekt de wetenschappelijke onderbouwing en praktische uitwerking van HGW en illustreert die met sprekende praktijkvoorbeelden. Dat maakt het interessant voor lezers die nog niet bekend zijn met HGW. Ook voor lezers die al bekend zijn met HGW is dit boek relevant vanwege de successen, kansen, missers en valkuilen die aan bod komen. Lezers kunnen hun dagelijkse werk spiegelen aan dit nieuwe kader. Dit boek is een must voor alle onderwijsprofessionals die houden van hun werk en dat elke dag net nóg iets beter willen doen.