Handelingsgericht werken

Samenwerken aan schoolsucces

€ 42,90 
€ 42,90 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

In deze volledig nieuwe en actuele versie van het 'gele' boek HGW een handreiking voor het schoolteam zijn de inhoud en uitgangspunten aanzienlijk veranderd. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is er, naast de onderwijsbehoeften van leerlingen meer aandacht voor hun opvoedbehoeften. De leerling heeft een sterkere positie gekregen en samenwerking met ouders komt nadrukkelijker aan de orde. Door de succesvolle kind-gesprekken wordt de samenwerking met ouders en focus op doelen verder uitgewerkt. Hiermee is Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam weer volledig up-to-date als basisboek HGW.

Recensies

In Handelingsgericht werken: samenwerken aan schoolsucces wordt een briljante klus geleverd, door niet alleen te reflecteren op het handelingsgericht werken in de praktijk, maar ook door de boeken die hieraan voorafgingen met elkaar en de wetenschap te verbinden en er één geheel van te maken. Als er een prijs zou bestaan voor het beste onderwijsboek van het jaar, dan gaat die wat mij betreft naar dit geweldige HGW-handboek!
LBBO, recensent Lidy Peters

Dit boek is voor elke leerkracht interessant, omdat het direct gerelateerd is aan het handelen binnen de klas en de school. Handelingsgericht werken gaat er in de kern om dat jij als leerkracht kijkt naar wat jouw leerlingen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Het is een boek zonder formulieren, omdat deze anders een doel op zichzelf worden, waar wel een handboek dat je uitstekend kunt gebruiken binnen passend onderwijs. Wij hebben voor elke leerkracht op onze school een exemplaar aangeschaft en een studiedag aan de inhoud van dit boek besteed.
JSW, recensent Martin Bootsma, teamleider en leerkracht op de Alan Turingschool in Amsterdam

Wat ik heel fijn vind aan dit boek zijn de tips en adviezen voor het vormgeven van de HGW cyclus (hoofdstuk 6), het vormgeven van extra ondersteuning aan individuele leerlingen (hoofdstuk 7) en de tips voor implementatie van HGW (hoofdstuk 8). Pameijer geeft de tip om te zoeken naar samenhang tussen de implementatie van HGW en andere ontwikkelingen zodat deze niet op elkaar worden gestapeld. Zelf geeft ze hierbij tips bij ontwikkelingsgericht werken en het nieuwe waarderingskader. Op deze manier is het boek een heel praktisch naslagwerk bij de implementatie van HGW op maat. Ik zal dit boek zeker veel en vaak gebruiken!
Judith Jansen-Vermeulen, leerkracht

Kloeke geactualiseerde uitgave die als standaardwerk kan dienen voor handelingsgericht werken in het (basis)onderwijs. In onze tijd van passend onderwijs, maar ook van transisite van de jeugdzorg, is het van groot belang dat onderwijsarrangementen passen bij de ontwikkelingsvraag van elk kind. De auteur is rondom dit gedachtegoed uitermate goed ingevoerd en heeft hierover veel publicaties op haar naam staan. Zij biedt hier een naar de standaarden van de huidige tijd aangescherpte systematische handreiking aan, die leraren (in opleiding), schoolteams, ondersteuningsteams van dienst is als theoretisch en praktisch kader bij het doelgericht uitvoeren, maar ook bij het implementeren van handelingsgerichte primaire onderwijs- en zorgwerkprocessen. De inhoud is specialistisch en tegelijkertijd uitgesproken helder en leesbaar. Van grote waarde voor elke onderwijsprofessional.
Mart Seerden

Een helder boek dat goed aansluit bij de praktijk. Met een goede opbouw.
Monique Horvers, docent Fontys Hogeschool

Dit boek is helder, actueel, praktijkgericht. Bovendien bevat het relevante voorbeelden, samenhangende informatie en is het prettig leesbaar voor studenten.
Maaike van Selm, universitair docent 

Pameijer stelt dat als veel leerlingen buiten de boot vallen, de kwaliteit van de boot er misschien iets mee te maken heeft. In dit boek staat genoeg informatie over handelingsgericht werken om de boot heel sterk te maken,
Leontine le Blanc

Downloads                                                                           

Klik hier om de nieuwe HGW poster te downloaden.