Wonen in de 21ste eeuw

naar een hedendaags Utopia coöperatieve woonvormen in Nederland en België ; meer dan 250 inspirerende voorbeelden

€ 75,95 
€ 75,95 

2 werkdagen

Samenvatting

De verhouding tussen de generaties wijzigt. Door nieuwkomers, de stijgende gemiddelde leeftijd en de veranderende gezinssamenstelling wordt onze samenleving steeds kleurrijker. Woonbehoeften van jongeren, alleenstaanden, jonge gezinnen, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars.

Dit biedt nieuwe kansen aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen, gemeenten, woon- en zorgprofessionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen, en andere belanghebbenden die snel willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede publiek.
Met aansprekende voorbeelden uit Nederland en België en tal van bruikbare aanwijzingen nodigt het belangstellenden uit om er meteen iets mee te doen.

Peter Camp is organisatiesocioloog en ontwikkelaar van de veel gebruikte matrixmethode, een interactieve bottom-up en doe-het-zelf aanpak voor veranderingen in organisaties. Hij publiceerde onder meer de everseller De gekookte kikker, Kracht met de matrix, Projectmanagement, Gebouwen met een ziel en De broedfactor. De coöperatieve woonvormen benadert hij als broedplaatsen voor sociale innovatie.

Recensies

Een indrukwekkend, caleidoscopisch overzicht over nieuwe woonvormen met achtergronden, voorbeelden en ontwikkelingen. Inspirerend voor mensen die hun woonbehoeften in kaart willen brengen en voor projectontwikkelaars, professionals, bestuurders en politici ter aanscherping van hun woonvisies en -principes. Fraai, lijvig boekwerk (hardcover, 600 pagina's, zwaar papier) met vele kleurenfoto's en uitgebreide literatuurlijst.

Drs. M.H. Langelaan in NBD Biblion

Wonen in de 21ste eeuw is een uniek tijdsdocument over wonen in al zijn varianten, waarbij niet de stenen, maar de mensen (individu, groep en interactie) centraal staan. Peter Camp weet 584 pagina's lang de lezer te bekoren. Nu het lijvige boek in tweede druk is gegaan, is er geen ontkomen meer aan; aanschaffen en lezen!
Samenhuizen.be

In zestien hoofdstukken inventariseert Camp alle mogelijke woonvormen waarin 'samenleven'weer centraal staat. Hij laat meer dan 250 inspirerende en rijk geïllustreerde voorbeelden zien, in Nederland en België. Uitgebreid beschrijft hij welke valkuilen je kunt tegenkomen en hoe je die kunt omzeilen of tackelen.
Huurpeil

Het is een inspiratieboek en naslagwerk waarvan we droomden dat het ooit tot stand zou komen. Onze website is vergeleken met dit prachtige boek slechts een bescheiden inzicht in de totale beweging van Anders, Actief en Duurzaam Wonen! Alle lof voor de schrijver: Peter Camp!
LaCoTA: Anders Actief & Duurzaam Wonen

PETER CAMP is organisatiesocioloog en ontwikkelaar van de veel gebruikte matrixmethode, een interactieve bottom-up en doe-het-zelf aanpak voor veranderingen in organisaties. Hij publiceerde onder meer de everseller De gekookte kikker, Kracht met de matrix, Projectmanagement, Gebouwen met een ziel en De broedfactor. De coöperatieve woonvormen benadert hij als broedplaatsen voor sociale innovatie.