Tussen thuis en school

Handboek contextuele leerlingbegeleiding

€ 37,25 
€ 37,25 

2 werkdagen

Samenvatting

Tussen thuis en school is hét basishandboek voor contextuele leerlingbegeleiding. Vanuit een contextuele kijk geeft het iedereen die jongeren begeleidt handvatten die leiden tot een meer verdiepende vorm van ondersteuning. Aan de basis hiervan staat het inzicht dat ook ouders, direct of indirect, bij het proces betrokken moeten worden. Iedere leerling heeft immers zijn eigen unieke netwerk van relaties, waarin de loyaliteitsband met de ouders centraal staat.
De verbondenheid tussen ouders en kind kan nooit echt verbroken worden, omdat die is ontstaan door het geven en ontvangen van het leven zelf. Ook daarna blijft geven en ontvangen een belangrijk thema in de verbinding, die overigens altijd in beweging is. Deze dynamische loyaliteitsband heeft een sterke invloed op het schoolleven van de leerling. Als bijvoorbeeld de onderlinge relatie tussen ouders en kind uit balans is geraakt of stagneert, komt dat vaak op school tot uiting in ongewoon gedrag en zwakkere leerprestaties. Bij ernstigere problemen, bijvoorbeeld concentratiegebrek, faalangst, agressief en depressief gedrag, is er ‘tussen thuis en school’ vaak meer aan de hand dan we kunnen vermoeden. Wanneer een begeleider aandacht heeft voor de loyaliteitsband die tussen de leerling en zijn ouders bestaat en daarnaast oog heeft voor het evenwicht tussen geven en ontvangen, komt hij tot de kern van de situatie. Pas dan doet hij echt recht aan zowel de leerling, de ouders als hemzelf. Dit boek is een grondige bewerking en uitbreiding van de eerste uitgave in 2001. De voorbije twintig jaar is het onderwijs sterk veranderd en werd het dan ook tijd het boek te herzien en de nieuw opgedane kennis en ervaring erin te verwerken. Daarmee is het een echt contextueel handboek geworden.

Recensies

In dit boek worden aspecten van de omgevingsfactoren nader uitgewerkt. Daardoor wordt duidelijk wat de schrijvers verstaan onder het begrip contextuele leerlingbegeleiding. Zij geven daarbij veel herkenbare praktijkvoorbeelden en tot besluit een lijst van contextuele begrippen. Een goed bruikbaar basisboek voor studenten en werkers in het onderwijsveld. Geactualiseerde, tweede editie (2021). Geactualiseerde druk. Vervanging aangeraden.

NBD Biblion

Dit boek is uitermate geschikt voor een ieder die met begeleiding van jongeren te maken heeft. Het boek is makkelijk leesbaar en goed ondersteund door praktijkvoorbeelden uit basis- en voortgezet onderwijs. Deze zijn te herkennen aan de blauwe tekstblokken. Het zet je als leerkracht weer even aan het denken of jouw manier van communiceren met je leerling wel zo effectief is. Vooral in deze tijd van corona en thuiswerken, waarin veel leerlingen mentaal worstelen en motivatie soms ver te zoeken is. Het is belangrijk dat leerkrachten tijd vrij maken voor kindgesprekken. Welbevinden is namelijk nog steeds de eerste voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Dit boek biedt uitkomst!
PrimaOnderwijs

 

Lees onze blog