Speelkriebels voor kleuters

een ontwikkelingsgerichte kijk op bewegingsspelen voor 2,5- tot 6-jarigen

€ 36,05 
€ 36,05 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

Speelkriebels voor kleuters bevat 200 inspirerende bewegingsspelen voor 2,5 tot 6-jarigen, waarvan 100 helemaal nieuw. Speelkriebels voor kleuters vertelt je hoe je een spel start en begeleidt, hoe je kleuters in kleine groepen zelfstandig laat spelen, hoe je jonge kinderen via bewegingsspel prikkelt tot ontwikkelen.

De spelen zijn daarom geordend volgens ontwikkelingskansen die in het theoretische deel verduidelijkt worden. Daarmee bieden de auteurs de achtergrond die je nodig hebt om het spel en het bewegingsgedrag van jonge kinderen beter te begrijpen en te begeleiden. Speelkriebels voor kleuters richt zich naar een brede doelgroep.
Studenten uit de lerarenopleiding en begeleiders van jonge kinderen vinden er zeker inspiratie in om ontwikkelingsgericht met kinderen te spelen en te bewegen.

ELS BELTRANDS heeft ervaring als lector bewegingsopvoeding en is opleidingshoofd in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan de UCLL. Ze werkte mee als onderzoeker en nascholer in het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO). Ze is lid van diverse adviescommissies voor lerarenopleiding en basisonderwijs.

VEERLE FLORQUIN bundelt haar ervaring als lector bewegingsopvoeding in de lerarenopleiding kleuteronderwijs in deze nieuwe inspirerende editie.


Recensies

“Speelkriebels voor kleuters is een hartstikke handig boek voor het aanbieden van bewegingsspelen, die in dit boek 'speelkriebels' worden genoemd. Ik vind de spelen meer gevarieerd en ze sluiten nog beter aan op de motorische ontwikkeling van kleuters en álle aspecten van de ontwikkeling komen in deze spelen aan bod. Een aanrader!”

Anke van Boxmeer, leerkracht onderbouw

“Speelkriebels voor kleuters is een compleet boek. Het geeft een theoretische onderbouwing voor de praktijk die volgt. De 200 bewegingsactiviteiten die zijn uitgewerkt vind ik een welkome afwisseling. Het zijn niet de geijkte oefeningen die je misschien kent vanuit de methode. Het is een enorm gevarieerd aanbod ingedeeld naar leeftijd. De spellen zijn makkelijk te organiseren en hebben een heldere opbouw. Er zitten veel spellen bij die je met een kleine groep kunt doen en die dan ook nog eens gewoon in het klaslokaal te organiseren zijn. Ik weet al welke nieuwe hoek ik binnenkort ga introduceren bij mijn kleuters!”

Linda Willemsen, , leerkracht onderbouw

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›