#sociaalwerk

€ 49,50 
€ 49,50 

2 werkdagen

Samenvatting

Sociaal werk werkt verbindend, streeft naar welzijn en verwezenlijkt ook structurele veranderingen. Tegelijk vertrekt het sociaal werk vanuit een globaal verankerd waardenkader, geïnspireerd door mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Het spanningsveld tussen die maatschappelijke en beroepseigen opdracht van sociaal werk vormt de rode draad door dit boek. #sociaalwerk is een spannend boek in zijn genre. Het daagt je uit om soms complexe kaders te doorgronden, inzichten uit te wisselen en positie in te nemen. Het voedt de passie voor het sociaal werk. We zijn ervan overtuigd dat sociaal werk discussie moet uitlokken. Vandaar de hashtag, die verwijst naar een thema waarvoor je aandacht wil en waarbij je mensen wil samenbrengen.
De ambitie van dit boek is om grip te krijgen op de verschillende wetenschappelijke inzichten en concepten die nodig zijn voor de sociaal werker om op een kritische maar constructieve manier zijn of haar praktijk uit te bouwen. In de eerste plaats is #sociaalwerk een studieboek voor de bacheloropleidingen sociaal werk en startfase van masteropleidingen sociaal werk. Dit boek is vooral geschreven voor studenten. Met de toekomstige generatie sociaal werkers willen we in dialoog gaan over wat sociaal werk kan zijn en doen. #sociaalwerk bespreekt de generieke basis van sociaal werk zoals die vorm krijgt in welzijn, zorg, arbeid, cultuur en samenleven. Het boek is thematisch opgebouwd. De verschillende hoofdstukken maken je wegwijs in een breed scala aan onderwerpen. Tegelijk biedt het boek houvast om de identiteit van het sociaal werk te doorgronden. Op het online leerplatform Sofia vind je aanpasbare presentaties, zelfstudie opdrachten, een literatuurplank, een begrippenlijst en bijkomend studiemateriaal. Het digitale deel, dat we jaarlijks actualiseren, verbindt zo het boek op dynamische wijze met de actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Recensies

De inhoud van dit bijzondere boek is ook zeer geschikt voor de Nederlandse situatie omdat hulpverlening en beroep dezelfde doelen en uitgangspunten hebben in Nederland en België. Dit boek is speciaal voor het hoger beroepsonderwijs, zowel de docenten als studenten. Zeer verzorgde uitgave, uitgebreid met eindnoten, een literatuuroverzicht, index en onderzoeksvragen. Zeer aanbevolen voor het onderwijs maar ook voor de professionals, het resultaat van een uitgebreid deskundig project.

Frans Peterse in NBD Biblion