Sociaal werk als mensenrechtenberoep

Een handelingskader voor de praktijk

€ 31,30 
€ 31,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Sociaal werkers staan in de frontlinie van de samenleving, waar ze geconfronteerd worden met schendingen van mensenrechten. Als experten van het dagelijkse leven van mensen in een kwetsbare leefsituatie beschikken sociaal werkers over tal van mogelijkheden om mensonwaardige en onrechtvaardige situaties om te buigen en te werken aan de realisatie van mensenrechten. Daarom is sociaal werk een mensenrechtenberoep. Hoewel mensenrechten het moreel kompas zijn voor het sociaal werk, blijft het zoeken naar manieren om abstracte principes als mensenrechten concreet handen en voeten te geven in de praktijk. Sociaal werk als mensenrechtenberoep. Een handelingskader voor de praktijk geeft daarop antwoorden.
Het boek stelt aan de hand van vijf bouwstenen een kader voor dat sociaal werkers moet ondersteunen bij het werken aan mensenrechten ‘van onderuit’. De vijf bouwstenen bevatten een evenwichtige mix van toegankelijke theorie en inspirerende praktijken, aangevuld met pleidooien geschreven door voorvechters van mensenrechten. Het digitale platform dat bij het boek hoort, biedt aanvullend oefenmateriaal aan om concreet aan de slag te gaan met de vijf bouwstenen. Het boek richt zich zowel op studenten als praktijkwerkers die inzicht willen krijgen in hoe mensenrechten kunnen worden gebruikt in het sociaal werk. Dankzij de unieke invalshoek - mensenrechten ‘van onderuit’ - biedt het boek een eigenzinnige kijk op sociaal werk als mensenrechtenberoep.

Recensies

Het belang van het boek is (...) evident: het heeft een onderwerp dat veel meer aandacht verdient. Niet alleen studenten en docenten, maar ook werkzame professionals, teamleiders en kwaliteitsfunctionarissen zouden ermee aan de slag moeten gaan. Mensenrechten zijn geen luxe maar de basis, niet alleen van het sociaal werk, maar ook van onze vrijheid en onze democratie.
Vakblad Sociaal Werk

(...) een aanwinst voor de opleidingen sociaal werk in Vlaanderen en Nederland. Het pleidooi om mensenrechten tot morele én praktische opdracht van het sociaal werk te maken, overtuigt juist door de combinatie van beide aspecten, waardoor het handelingskader niet in moralisme of prakticisme vervalt.

Journal of Social Intervention: Theory and Practice