Samen inclusief onderwijs realiseren

Een handboek voor professionals binnen en buiten het onderwijs

€ 29,60 
€ 29,60 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

Het afgelopen decennium is er wereldwijd meer nadruk komen te liggen op het realiseren van inclusief onderwijs.

Met dit wetenschappelijk handboek inspireren de auteurs professionals binnen en buiten het onderwijs en laten ze zien dat er in kleine stappen toegewerkt kan worden naar de inclusie van leerlingen met intensieve en complexe ondersteuningsbehoeften.
De onderwerpen die worden besproken (zoals competenties van de inclusieve leraar, differentiatie, samenwerking), leggen daar een belangrijke basis voor en zijn onderbouwd met wetenschappelijke inzichten, die toegankelijk zijn gemaakt voor de praktijk.

In de eerste plaats richt het boek zich tot (aankomende) leraren, (ortho)pedagogen, intern begeleiders, schoolpsychologen, teamleiders, directeuren en bestuurders. Daarnaast wil het ook professionals inspireren buiten het onderwijs, zoals jeugdzorgpartners en externe hulpverleners.

Aan het boek werkten verschillende experts mee die werkzaam zijn op het domein van inclusief onderwijs.

REDACTIETEAM
Anke de Boer is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, Orthopedagogiek. Tevens verbonden aan Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4 (RENN4), speciaal onderwijsorganisatie.
Elke Struyf is gewoon hoogleraar aan de Antwerp School of Education en het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
Sara Nijs is docent aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven.
Simone Doolaard is onderwijskundige en werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is ze werkzaam als schoolleider in het Nederlandse basisonderwijs en in het bovenschoolse ondersteuningsteam.

Recensies

'Samen inclusief onderwijs realiseren' is onderzoekend en met diepgang geschreven, met ruimte voor casussen uit de praktijk. Geschikt voor professionals binnen het onderwijs, maar ook voor onder meer jeugdzorgpartners en externe hulpverleners.
NBD Biblion