Onderwijs en Jeugdhulp

Kleur bekennen in samenwerken

€ 33,30 
€ 33,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Dit boek gaat over interprofessioneel samenwerken tussen professionals uit twee verschillende domeinen: onderwijs en jeugdhulp. Ze krijgen steeds meer met elkaar te maken, maar weten niet altijd hoe ze optimaal kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door samen doelgericht plannen te maken voor leerlingen die jeugdhulp krijgen. De volgende vragen staan in dit boek centraal: wanneer en waarom werkt interprofessioneel samenwerken? Wat zijn hierbij de bevorderende- en de belemmerende factoren? Onderbouwd met theoretische principes en praktijkkennis, geeft de auteur handreikingen voor succesvol interprofessioneel samenwerken.
Ze stapt hierbij voortdurend de grenzen van de domeinen onderwijs en jeugdhulp over. Het boek is primair bedoeld voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, die met elkaar samenwerken. In het onderwijs zijn dit leraren (docenten), mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedrags-specialisten en directies, maar ook schoolpsychologen, orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorg-werkers en pedagogisch medewerkers. Dit boek is in samenwerking met Tanja van Beukering tot stand gekomen. Anja Verwoerdt startte haar loopbaan in het onderwijs en werkte daarna onder meer als orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog (K&J) en onderwijsadviseur bij een instelling voor specialistische jeugdhulp in Duivendrecht (de Bascule, nu Levvel). Momenteel is ze jeugdpsycholoog in een wijkteam (Ouder- en Kindteams) in Amsterdam. Tanja van Beukering is pedagoog en onderwijskundige. Zij publiceerde over handelingsgerichte diagnostiek, handelingsgericht werken en gedragsproblemen in scholen (deonderwijsadviseurs.nl)

Recensies

De auteur heeft zich op een deugdelijke manier gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, boeken alsook beleidsrapporten en (kleinschalig) onderzoek. Een boek dat nuttig kan zijn voor zowel beginnende als ervaren leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en jeugdhulp-professionals

 K.A.M.C. Baert in NBD Biblion

Een boek naar mijn hart. Het belang van samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is essentieel en kan beter! Anja Verwoerdt geeft aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden goed weer wat interprofessioneel samenwerken inhoudt. Er zijn voldoende kansen om samen te werken, maar er is nog geen gemeengoed om dit inhoudelijk af te stemmen. We moeten niet langs elkaar heen werken, maar samenwerken. En dus een oproep aan alle professionals: lees dit boek en leer van elkaar!
Tijdschrift voor Remedial Teaching, recensent Melanie Modderman

Het boek geeft hele mooie aanknopingspunten voor hoe professionals uit onderwijs en jeugdhulp met elkaar kunnen samenwerken. De auteur brengt zowel vanuit onderwijs als vanuit jeugdhulp kennis in en weet te benoemen hoe ze een brug kunnen slaan. De opbouw in het boek vanuit verschil in contexten, visie en perspectief naar samenwerkingsmodellen en interprofessioneel werken (succesfactoren, leren en reflecteren) vind ik heel helder. Het is goed onderbouwd met theorie en hoe dat verbonden kan worden aan voorbeelden uit de praktijk.
Tanja van der Vinne, hogeschool docent, Onderzoeker lectoraat Samenlevingsvraagstukken, Werkplaats Sociaal Domein Zwolle, Studieleider Master Interprofessioneel werken met Jeugd

Impressie van het boek

Lees hier meer over de inhoud van het boek.

Podcast

Beluister de podcast met Anja Verwoerdt over Onderwijs & Jeugdhulp