Onderwijs en Jeugdhulp

Kleur bekennen in samenwerken

€ 26,80 
€ 26,80 

2 werkdagen

Samenvatting

Dit boek gaat over interprofessioneel samenwerken tussen professionals uit twee verschillende domeinen: onderwijs en jeugdhulp. Ze krijgen steeds meer met elkaar te maken, maar weten niet altijd hoe ze optimaal kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door samen doelgericht plannen te maken voor leerlingen die jeugdhulp krijgen. De volgende vragen staan in dit boek centraal: wanneer en waarom werkt interprofessioneel samenwerken? Wat zijn hierbij de bevorderende- en de belemmerende factoren? Onderbouwd met theoretische principes en praktijkkennis, geeft de auteur handreikingen voor succesvol interprofessioneel samenwerken.
Ze stapt hierbij voortdurend de grenzen van de domeinen onderwijs en jeugdhulp over. Het boek is primair bedoeld voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, die met elkaar samenwerken. In het onderwijs zijn dit leraren (docenten), mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedrags-specialisten en directies, maar ook schoolpsychologen, orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorg-werkers en pedagogisch medewerkers. Dit boek is in samenwerking met Tanja van Beukering tot stand gekomen. Anja Verwoerdt startte haar loopbaan in het onderwijs en werkte daarna onder meer als orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog (K&J) en onderwijsadviseur bij een instelling voor specialistische jeugdhulp in Duivendrecht (de Bascule, nu Levvel). Momenteel is ze jeugdpsycholoog in een wijkteam (Ouder- en Kindteams) in Amsterdam. Tanja van Beukering is pedagoog en onderwijskundige. Zij publiceerde over handelingsgerichte diagnostiek, handelingsgericht werken en gedragsproblemen in scholen (deonderwijsadviseurs.nl)

Podcast

Beluister de podcast met Anja Verwoerdt over Onderwijs & Jeugdhulp 

Recensies 

  • NBD Biblion, recensent K.A.M.C. Baert: "In deze publicatie geeft onderwijskundige Anja Verwoerdt, in samenwerking met pedagoog en onderwijskundige Tanja van Beukering, haar visie op hoe professionals uit twee verschillende domeinen, nl.onderwijs en jeugdhulp, met elkaar kunnen samenwerken. Op zich een moeilijke klus, maar de auteur brengt haar visie in klare en goede taal. Aan de hand van vele concrete en vooral praktijkvoorbeelden legt ze zeer goed uit wanneer interprofessioneel samenwerken werkt en wanneer niet. Ze bespreekt hierbij telkens op een duidelijke manier welke de succes- en belemmerende factoren hierbij zijn. Ze behandelt de actuele vraag: 'Hoe kunnen we samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk via professionele leergemeenschappen'? De auteur heeft zich op een deugdelijke manier gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, boeken alsook beleidsrapporten en (kleinschalig) onderzoek. Een boek dat nuttig kan zijn voor zowel beginnende als ervaren leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en jeugdhulp-professionals." 

 

Downloads                                                                           

Klik hier om de poster met tips te downloaden.                                      

                                       

Klik hier om de evaluatievragen te downloaden.