Lesson Study

Samen de klaspraktijk voor leerlingen verbeteren

€ 27,95 
€ 27,95 

2 werkdagen

Samenvatting

Wil jij jouw onderwijs nog beter afstemmen op je leerlingen? Wil je samen met jouw collega’s aan de slag als onderzoeker in de eigen klaspraktijk? Bekijk lesgeven eens door een andere bril en start met Lesson Study. Je vertrekt als team vanuit een concrete onderzoeksvraag en ontwerpt samen een onderzoeksles om de klaspraktijk voor (een groep) leerlingen te verbeteren. Je verzamelt data bij je leerlingen en vraagt je op basis daarvan af of het vooropgestelde doel bereikt is. Lesson Study is een methode die internationaal zijn meerwaarde heeft bewezen. In het schooljaar 2018-2019 gingen drie lerarenteams uit het lager onderwijs en drie lerarenteams uit het secundair onderwijs aan de slag met de Lesson Study-methodiek.
In het kader van het project TALENT werd de focus gelegd op cognitief begaafde leerlingen. Op basis van hun intensieve praktijkervaringen en in lijn met wat werkt in de praktijk schreven de auteurs dit boek. Het zit vol met nuttige aanbevelingen en tools voor het uitvoeren van een Lesson Study.

Recensies

De uitgave kent een krachtig conceptueel kader, een bijlage met procesformulieren en een uitgebreide literatuurverwijzing. Van de hand van goed ingevoerde Belgische onderwijswetenschappers. Hoewel specialistisch, een aanrader!

Mart Seerden in NBD Biblion