Focusing met kinderen

De kunst van communiceren op school en thuis

€ 32,95 
€ 32,95 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Respect, gerichte aandacht en goede communicatie zijn basisvoorwaarden voor een prettige omgang met kinderen. Focusing geeft een nieuwe dimensie aan de communicatie met kinderen met luisteren als uitgangspunt – naar het kind én naar jezelf. Door te luisteren naar gedachten en emoties, maar ook naar de onderliggende lichamelijke ervaring, ontstaat ruimte voor bewustzijn en erkenning van een diepere laag. Het ervaringsgerichte en lijfelijke beleven zet veranderingsprocessen in gang waardoor de relatie met kinderen versterkt wordt en het gedrag van kinderen positief verandert.

De auteurs bieden in dit boek zowel een methode voor de inzet van focusing in therapie en op school, als een benadering voor de dagelijkse omgang met kinderen thuis.

Verscheidene praktische voorbeelden verrijken de theorie en illustreren het belang van verbinding en compassie om écht te kunnen luisteren naar de behoeften van het kind door ook dicht bij jezelf te blijven. Deze natuurlijke vaardigheid geeft begeleiders, therapeuten, docenten en ouders richting en versterkt het innerlijke kompas.

OVER DE AUTEURS

Stichting KinderFocussen is 19 juni 2006 opgericht op initiatief van kinderpsychotherapeut Marta Stapert. Zij werkte o.a. als focusingtrainer- en coördinator.

René Veugelers en Harriët Teeuw zijn vanaf het eerste uur bestuurslid van de stichting. Focusing is geïntegreerd in hun werk als therapeut en opleider. 

Psycholoog Erik Verliefde werkt als zelfstandig therapeut met focusing en schreef o.a. De berengroepen (Acco, 1997), Groeipijnen in sociaal contact (Acco, 1999) en Geef me de tijd (Acco, 2000).