Ervaring werkt

Ervaringskennis cocreatief inbedden in je organisatie

€ 24,80 
€ 24,80 

5-7 werkdagen

Samenvatting

Ervaringsdeskundigheid is ‘hot’, maar zorgt ook voor heel wat polarisering. Sommigen zijn lyrisch over de meerwaarde voor cliënten, anderen staan erg kritisch tegenover deze vorm van participatie. Ervaringsdeskundigen botsen zelf vaak op weerstand of komen terecht in geïsoleerde posities. Professionals op hun beurt worstelen met onzekerheid en onduidelijkheid over hun eigen rol en de rol van ervaringsdeskundigen. Bovendien blijven te vaak bestaande machtsrelaties en dominante denkkaders onaangeroerd. Hoe jij met jouw praktijk kan omgaan met deze vraagstukken en uitdagingen, staat centraal in dit boek. Ervaring werkt?! is gebaseerd op een driejarig praktijkgericht onderzoeksproject aan HOGENT.
In dat onderzoek gingen we cocreatief aan de slag met acht teams uit de verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp. De inhoud uit die trajecten is in het boek verweven met theoretische reflecties, concrete casussen en heel wat oefeningen. Zo word je stap voor stap uitgedaagd om als individu, team of organisatie in discussie te gaan over relevante thema’s én samen beslissingen te nemen. Het centrale vertrekpunt is jullie gezamenlijk streven naar toegankelijke en rechtvaardige hulp- en dienstverlening waarbij een goede levenskwaliteit voor elke burger en het garanderen van mensenrechten vooropstaan.

Recensies

Het boek biedt een bijzonder praktische handleiding voor elke organisatie die ervaringskennis serieus wil nemen en ervaringsdeskundigen wil inzetten op ieder gewenst niveau. Het advies is de implementatie te starten met het doorlichten van de eigen organisatie aan de hand van de thema’s van de hoofdstukken. Als alle lagen van de organisatie, - directie, management, werkvloer en ervaringsdeskundigen -, daarbij betrokken worden, dan ontstaat gemeenschappelijk gedeelde kennis over de staat van de organisatie. Duidelijk wordt wat mogelijk is en wat niet, waar de problemen liggen en waar de weerstand is. Zo komen sterke en zwakke punten, kwaliteiten en valkuilen, vragen en misvattingen boven tafel. Deze analyse vormt de basis voor het formuleren en implementeren van robuust beleid ten aanzien van de inzet van ervaringskennis en de aanstelling van ervaringsdeskundigen.
Journal of Social Intervention, recensent Saskia van Dorp