Contrastieve grammatica Engels

€ 50,95 
€ 50,95 

2 werkdagen

Samenvatting

Deze uitgave biedt een revisieprogramma Engels waarin alle gangbare onderwerpen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoordstijden en de lijdende vorm. Het materiaal is vooral geschikt voor Nederlandstalige studenten aan hogescholen en universiteiten die in de toekomst de taal gaan onderwijzen in het secundair onderwijs. De uitgave gaat van start met de theoretische basiskennis zoals die op middelbare scholen aan bod komt.

Het spreekt voor zich dat de gedetailleerde achtergrond voor scholieren niet altijd relevant zal zijn, maar het is natuurlijk zaak dat de student (de toekomstige docent) voldoende boven de stof staat om snel en zelfverzekerd de meest uiteenlopende vragen van zijn of haar leerlingen te kunnen beantwoorden.
De antwoorden op dat soort vragen kunnen hier gevonden worden, en dat maakt dit ook een geschikt naslagwerk voor iedereen die rondloopt met de vraag "hoe zat het ook alweer?".

Om de vertaalslag naar het secundair onderwijs te maken is na het theoriedeel een aantal zogenaamde 'blackboards' opgenomen. Dit zijn overzichten waarbij dezelfde informatie nogmaals bij elkaar staat, maar ditmaal op leerling-niveau: meer zwart-wit, zonder de nuance, en beperkt tot wat er bij wijze van spreken letterlijk op één schoolbord kan.

Het leerrendement zit 'm in de manier waarop leraar en leerling zo'n bord samen opbouwen: stap voor stap informatie toevoegen en de achtergrond uitwerken tot er iets uitkomt dat lijkt op het blackboard zoals het hier staat. Het in één keer aanbieden op bord, scherm of papier zal niet of nauwelijks bijdragen aan het begrip en de verwerking. Voor leerlingen die de stof al eerder uitgelegd hebben gekregen kan het natuurlijk wel als samenvatting of naslagwerk dienen.

OVER DE AUTEURS
Marina BOouckaert-Den Draaken Lucas Ederveen zijn verbonden aan de Lerarenopleiding in Tilburg, waar zij vooral actief zijn op het gebied van taalkunde en vakdidactiek.

MARINA BOUCKAERT en LUCAS EDERVEEN zijn verbonden aan de Lerarenopleiding in Tilburg, waar zij vooral actief zijn op het gebied van taalkunde en vakdidactiek.