Woord en Wereld

Een inleiding tot de taalfilosofie

€ 46,60 
€ 46,60 

2 werkdagen

Samenvatting

Deze inleiding tot de taalfilosofie biedt de lezer een historisch overzicht van de belangrijke analytische taalfilosofen. Het boek vat aan met de baanbrekende ideeën van Gottlob Frege over de betekenis van een woord als zijn bijdrage tot de propositie die de spreker wil uitdrukken. De auteur geeft de lezer een uitvoerige voorstelling van Freges Betekenistheorie, alsook de relatie tussen die theorie en Freges ruimere inzichten over de rol van taal in kennisoverdracht door communicatie. Bertrand Russells theorie over namen en beschrijvingen komt eveneens aan bod. Een belangrijk deel van dit boek is voorbehouden aan de vernieuwende ideeën van Saul Kripke.
De verbanden tussen taalfilosofie, epistemologie en metafysica in Naming and Necessity worden uitgebreid behandeld, en de unieke rol van de identiteitsrelatie in ons conceptuele schema krijgt ruime aandacht. Wat betekenen woorden als ‘ik’, ‘hier’ en ‘nu’? Welke rol spelen ze in de taal en in ons denken? Met die thema’s bouwt de auteur voort op Freges en Kripkes inzichten en licht hij het taalfilosofische onderzoek van David Kaplan en John Perry toe. In het laatste hoofdstuk bespreekt de auteur de pragmatische dimensie van taal. Hij gaat dieper in op de intrigerende analyse van Paul Grice over ‘betekenis’ in termen van communicatieve intenties, en bekijkt de rol van taalhandelingen door de lens van John Searle en Michael Tomasello. Meermaals illustreert de auteur ook het historische belang van Ludwig Wittgensteins late filosofie in de ontwikkeling van de taalfilosofie. Woord en wereld wapent de lezer conceptueel en argumentatief om nieuwe ontwikkelingen in de filosofische studie van taal en denken aan te vatten. Filip Buekens doceert logica en taalfilosofie aan de KU Leuven en Tilburg University. Hij publiceerde over taalfilosofie, logica en sociale ontologie. Bij Acco verscheen zijn boek, in een samenwerking met Lorenz Demey, Redeneren en argumenteren. Een inleiding voor juristen (2017).