Wijzer in ontwikkelingsstoornissen

Een overzicht van theorie en praktijk

€ 34,30 
€ 34,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen biedt een handig overzicht van de (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen volgens de indeling en criteria van de recente DSM-5: verstandelijke-ontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, ASS, ADHD, leerstoornissen, DCD en ticstoornissen. Er wordt gestreefd naar voldoende theoretische diepgang, gecombineerd met praktische handvatten voor professionals en ouders/leerkrachten. Na de inleidende hoofdstukken met de basisbegrippen belicht de auteur per hoofdstuk telkens een ontwikkelingsstoornis. Daarbij gaat ze vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten in op de kenmerkende eigenschappen, het diagnostisch proces met classicatiecriteria en specifieke instrumenten, en de voornaamste evidence-based begeleidingsopties.
Er is ook aandacht voor secundaire problemen en voor het samen optreden van een ontwikkelingsstoornis met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Wijzer in ontwikkelingsstoornissen kan gebruikt worden als handboek in alle opleidingen die aandacht besteden aan de ontwikkelingsstoornissen. Het is een naslagwerk voor iedereen die beroepshalve met ontwikkelingsstoornissen wordt geconfronteerd. Daarnaast kan het een hulp betekenen voor familieleden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, die de problematiek beter willen leren begrijpen maar binn en de populaire literatuur qua theorie op hun honger blijven zitten.

Recensies

Het boek bevat theorie en praktische handvatten voor professionals, leerkrachten en ouders. Tot slot wordt ingegaan op hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en de mogelijke verwarring wanneer er tegelijk daarmee sprake is van een ontwikkelingsstoornis. In deze nieuwe editie zijn actuele inzichten verwerkt. Met (geactualiseerde) verwijzingen naar literatuur en websites. Vervanging aangeraden.

NBD Biblion