Wij bouwen een huis!

Interactief voorlezen met pictogrammen

€ 31,35 
€ 31,35 

2 werkdagen

Samenvatting

Wij bouwen een huis! Lana is op zoek naar Milo. Ze zoekt in het hele huis. Milo is bij het nieuwe huis in de straat. Milo en Lana kijken wie daar werken. Kijk ze eens bouwen! De schilder, de timmerman en de metselaar, iedereen bouwt mee aan het huis. Dit prentenboek is bedoeld om interactief en ondersteund voor te lezen. Dat betekent dat het kind op geheel eigen manier een actieve rol krijgt bij het voorlezen. Bij interactief voorlezen gaan ouder en kind vooraf aan het verhaal aan de slag met gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden, ervaring- en belevingswereld van het kind. De activiteiten sluiten aan bij de inhoud van het prentenboek.
Op die manier zal het voorlezen het kind helpen om begrippen en betekenis vanuit een gedeelde beleving en vertelling te koppelen aan de eerder ervaren situaties. De prentenboeken Milo & Lana zijn ontwikkeld in opdracht van Stichting Milo. De prentenboeken helpen bij het stimuleren van de taal-ontwikkeling van peuters en kleuters. Bijgevoegde instructies en pictogrammen maken het voorlezen en vertellen van verhalen uit het prentenboek ook geschikt voor kinderen met een belemmerde toegang tot taalverwerving. Stichting Milo heeft ondersteunende materialen bij de Milo & Lana prentenboeken laten ontwikkelen, zoals handpoppen, aanwijsborden, pictogrammensets en gebaren-dvd’s. Bij dit prentenboek hoort een animatie (web gebaseerd) om met name begrippen te kunnen verduide-lijken die beweging, afstand en grootte weergeven (denk bijvoorbeeld aan begrippen als veel, weinig, ver en kortbij, zetten, pakken, geven, nemen, open en dicht).

Recensies

Deze boekenserie is aantrekkelijk. De verhalen uit alle boeken passen in de belevingswereld van jonge kinderen.
Vakblad Vroeg