Therapeuten Verhalen

€ 25,90 
€ 25,90 

2 werkdagen

Samenvatting

Wie is de psychotherapeut? Die vraag staat in dit boek centraal. Aan het woord zijn 17 therapeuten die allen een verhaal vertellen over zichzelf en hun beroep. Het gaat over de stille vreugde die ze beleven om hun beroep uit te oefenen, en hun mededogen met de lijdende cliënt die ook veel veerkracht vertoont. Maar ook over de machteloosheid die ze vaak ervaren bij het verdriet van de cliënt. Of over de ongerustheid wanneer een cliënt over zelfdoding spreekt en de pijn als de cliënt de daad bij het woord voert. De verhalen zijn nu eens wijs, dan weer aangrijpend of ontroerend. Soms intrigerend, zelfs eens grappig. Of ze zetten ons aan het denken. Het definitieve antwoord op de vraag wie de therapeut is, krijgen we niet.
Er zijn enkel de verschillende verhalen die samen een rijk, geschakeerd beeld schetsen van wie de therapeut zoal kan zijn.

Recensies

Zeventien therapeuten (minstens vijfentwintig jaar ervaring; ook schrijvers en docenten) reflecteren over zichzelf en vanuit verschillende invalshoeken en belevingen over hun werk. Tussen de verhalen staan blokjes met objectieve informatie, zoals over personen, publicaties, begrippen. Het werk bevat vermeldingen literatuur en referenties. Een zeer nuttig werk voor eenieder die ook eens stil wil staan bij de therapeut zelf.

Drs. Ben Daeter in NBD Biblion