Taalmindset

Framework voor een leercultuur in de talenklas

€ 26,00 
€ 26,00 

5-7 werkdagen

Samenvatting

Taalmindset ondersteunt leerlingen en leerkrachten bij het toewerken naar een op groei gerichte mindset binnen de lessen Frans, Engels en Nederlands. In een doorsneeklas leven veel onderliggende overtuigingen bij leerlingen en leerkrachten over iemands potentieel of gepercipieerd gebrek eraan. Die overtuigingen sturen ons leren en functioneren sterk aan. De manier waarop je naar succes en falen kijkt, heeft een grote invloed op hoe je functioneert en zelfs op hoe je je leven leidt. Geloven in een growth mindset, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten, is cruciaal voor een leercultuur in de klas waar fouten maken mag en uitdagingen omarmd worden.
Daarnaast heb je als leerkracht én als leerling een aanpak, inzichten en strategieën nodig om effectief te kunnen laten groeien en zelf te groeien. Taalmindset is een onderzoeksgeïnformeerd referentiekader voor leerkrachten Frans, Engels en Nederlands in het secundair onderwijs. De auteurs bundelen inzichten en strategieën uit onderwijsonderzoek en slaan de brug naar de (vreemde)talenklas. Hoe zien die inzichten en strategieën eruit in de lessen taal? Het framework werd uitgebreid getest in verschillende vakwerkgroepen talen en op meerdere binnen- en buitenlandse congressen voorgesteld, o.a. tijdens de World Education Summit in 2021. Het biedt handvatten waarmee elke onderwijsprofessional zelf aan de slag kan binnen de eigen klaspraktijk.