2020 Taal@hogeronderwijs

Praktische richtlijnen en oefeningen

€ 32,95 
€ 32,95 

2 werkdagen

Samenvatting

Als je naar het hoger onderwijs gaat, word je geconfronteerd met een heel andere manier van spreken en schrijven. Er wordt van je verwacht dat je de ‘academische taalvaardigheid’ beheerst. Dat betekent onder meer: op een academische manier zinnen en teksten formuleren, efficiënt noteren tijdens de les, de juiste termen gebruiken bij het beantwoorden van examenvragen, enzovoort. Het boek Taal@hogeronderwijs biedt tal van authentieke voorbeelden en oefeningen uit de praktijk van het hoger onderwijs. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit uiteenlopende vakdomeinen. Doel van dit boek is jou als beginnende student sneller vertrouwd te maken met de talige verwachtingen in het hoger onderwijs.
Op die manier kan je je tijdens de colleges en studies meer op de inhoud concentreren. Nieuw in deze editie zijn de extra digitale oefenmogelijkheden op het online leerplatform Sofia. De vele digitale oefeningen laten je toe om je taalvaardigheid uitvoerig te oefenen en testen. Je kan in Sofia ook videofragmenten van hoorcolleges bekijken om zo je noteertalent te trainen. Op die manier ben je helemaal klaar voor het echte werk. Ook begrijpend lezen komt aan bod. Op Sofia vind je namelijk verschillende teksten en wetenschappelijke artikels met bijbehorende oefeningen om je leesvaardigheden aan te scherpen.
De auteurs zijn docenten aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Ze doceren onder meer academische taalvaardigheden aan eerstejaarsstudenten. Eerder verscheen bij Acco al het boek Academisch Schrijven. Een praktische gids (Lieve De Wachter, Kirsten Fivez en Carolien Van Soom), dat zich voornamelijk richt op de academische schrijfstrategieën die nodig zijn voor een bachelorpaper of een masterproef.