Superdiversiteit

€ 31,65 
€ 31,65 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

Superdiversiteit wordt een basiskenmerk van de 21ste eeuw. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe, ook al proberen regeringen vluchtelingen af te schrikken of verdere migratie krampachtig af te remmen. In steden als Brussel, Antwerpen en Genk, of Amsterdam en Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie ondertussen al de meerderheid van de stadsbewoners. Superdiversiteit is een nieuw concept, dat de bakens van het debat verlegt. We kunnen immers niet blijven steken in het vastgelopen ideologische debat over de wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan. Deze tweede uitgave is volledig geactualiseerd.
Het boek brengt zo een synthese van hedendaags onderzoek naar migratie en diversiteit in het hart van Europa. De nieuwe editie gaat in op het groeiende debat over superdiversiteit het voorbije decennium. Het maakt ook duidelijk waarom we de impact van vluchtelingen overschatten bij de demografische transitie naar superdiversiteit. Superdiversiteit is een blikopener en een opstap naar de noodzakelijke normalisering van diversiteit. Het boek geeft een kader voor de interculturalisering, die we in onze samenleving en in alle maatschappelijke sectoren nodig hebben. Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen en hoofddocent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (Universiteit Antwerpen). Hij is onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de opleidingen Gezinswetenschappen (Odisee) en Sociaal Werk (KDG Antwerpen). Hij publiceerde eerder al Superdiversity in the heart of Europe en Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij. Hij is ook coauteur van Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.

DIRK GELDOF is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen en hoofddocent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (Universiteit Antwerpen). Hij is onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de opleidingen Gezinswetenschappen (Odisee) en Sociaal Werk (KDG Antwerpen). Hij publiceerde eerder al Superdiversity in the heart of Europe en OnzekerheidOver leven in de risicomaatschappij. Hij is ook coauteur van Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.