Strategische marketing

handboek voor vernieuwend denken!

€ 48,00 
€ 48,00 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

STRATEGISCHE MARKETING: HANDBOEK VOOR VERNIEUWEND DENKEN!
De 'sense of urgency' van deze eeuw vraagt om een opera- tionele aanpak van strategische problemen. Dit handboek behandelt systematisch en op een praktische manier diverse strategische marketingonderwerpen, waardoor de lezer in staat wordt gesteld bij te dragen aan een efficiënt strategisch marketingbeleid. Wie zich wil onderscheiden in de markt heeft niet voldoende aan kennis en vaardig- heden. Alleen met kritisch en vernieuwend denken is het mogelijk om definitief een voorsprong op de concurrentie te realiseren. Bedreigingen zijn pas echt bedreigend als de organisatie haar zwakten niet snel aanpakt.
Goed klantenbeleid genereert voordelen, net zoals een uitste- kende kennis van klant, markt en omgeving leidt tot nauw- keuriger prognoses en tot reductie van risico's.
Dit handboek is vooral geschreven voor studenten in commerciële bachelor- en masteropleidingen (met reeds een basiskennis van marketing) en (beginnende) marke- tingprofessionals in ondernemingen.

GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau in de agro-, industrie- en consumentensector. Nu is hij al jaren actief in de marketing- en verkoopadvisering en bedrijfsopleidingen, als parttime marketingdocent in diverse commerciële en bedrijfskundige opleidingen.