Uitdagingen in de pleegzorg

Op weg naar meer begrip en een gezondere praktijk

€ 34,95 
€ 34,95 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Pleegzorg is van alle tijden en plaatsen. Geschiedenis leert dat pleegzorg niet alleen gaat over de zorgzame band tussen kinderen en volwassenen, maar dat macht, geld en eigenbelang een grote rol hebben gespeeld in de ontwikkelingen in de pleegzorg, of wellicht nog steeds?

De behoefte om de pleegzorg te verbeteren is groot. Dit boek wil daaraan een bijdrage leveren. Aan de hand van kennis en onderzoek m.b.t. de pleegzorg in verschillende landen wordt er kritisch gekeken naar de situatie in Vlaanderen en Nederland.

Welke oplossingen zijn er voor de vele uitdagingen of problemen waar ouders, kinderen, pleegouders, pleegzorgorganisaties, jeugdbeschermers en rechters die zich bekommeren om pleegzorg tegen aanlopen?

Elk hoofdstuk richt zich op een specifiek proces dat van groot belang is binnen de pleegzorg. De rode draad in elk hoofdstuk en doorheen het boek is de oproep tot zorgvuldigheid en jezelf uitdagen om een steeds betere professional te worden met het doel pleegzorg te verbeteren.

Thema’s die aan de orde komen zijn: continuïteit als wens in zorg en opvoeding en belangrijke competenties van ouders om kinderen niet alleen te kunnen, maar ook te mogen verzorgen en opvoeden. Tevens komt aan bod: het (voorkomen van) uithuisplaatsing, hoe realiseer je goede pleegzorg, religieuze en culturele diversiteit als uitdagingen.

OVER DE AUTEUR
Prof. dr. Paul Vedder is hoogleraar bij het instituut Pedagogische Wetenschappen van Universiteit Leiden. Met meer dan 230 publicaties is Vedder expert op het gebied van o.a. ontwikkeling, leren en onderwijs. In zijn onderzoek gaat speciale aandacht uit naar jeugdhulpverlening en gedragsproblemen bij jongeren. Thema’s als diversiteit, pesten en pleegzorg staan hierbij centraal.