Spraakontwikkelingsdyspraxie

het watervalmodel in de praktijk

€ 45,90 
€ 45,90 

2 werkdagen

Samenvatting

Spraakontwikkelingsdyspraxie is een complexe spraakontwikkelingsstoornis die in de praktijk veel vragen oproept. Research levert nog veel vragen en dilemma's op, die het 'maatwerk' in de praktijk niet makkelijk maken.

Dit boek biedt studenten en logopedisten in het werkveld een theoretisch onderbouwd denkkader voor procesgerichte differentiaaldiagnostiek en evidencebased therapie op maat. Het theoretisch denkkader in dit boek geeft houvast en inzicht en leidt tot een concept voor een onderzoeksbatterij en een beslissingsboom voor diagnostiek.
Principes en methodes voor efficiënte therapie zijn in het kader van de ICF-filosofie voorgesteld en toegepast op een casus.

Door de verwerkingsopdrachten, de filmfragmenten en het werkmateriaal is het boek behalve een gedegen studieboek ook een direct bruikbaar instrument voor de praktijk.

VEERLE WAELKENS is lector aan de opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie en de Audiologie van de Arteveldehogeschool (Gent), staff member en lector aan de European Clinical Specialization Fluency (ECSF) en de training European Fluency Specialist (EFS). Gedurende zestien jaar was ze werkzaam in het centrum voor ambulante revalidatie Ter Eecken in Oudenaarde en sinds 2005 leidt ze de praktijk voor differentiaaldiagnose spraakstoornissen -stotteren – broddelen en spreekangst.

 


Recensies

“Compleet en actueel. Bovendien het enige boek dat volledig gericht is op spraakontwikkelingsdyspraxie.”

Ellen de Wit, docent