Het speelveld, de spelregels en de spelers

handboek sociologie

€ 56,30 
€ 56,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Het speelveld, de spelregels en de spelers? is de zesde editie van dit handboek, dat al 22 jaar de centrale concepten en leerstukken uit de sociologie, met toepassingen op de samenleving en haar componenten, toelicht in een toegankelijke taal en vorm. Het boek plaatst de grote maatschappelijke ontwikkelingen in hun context en stelt de lezer in staat om de drijvende krachten in de samenleving beter te begrijpen. Tegelijk helpt het de lezer om inzicht te krijgen in de eigen positie in de samenleving en de invloed daarvan op het handelen. Deze herwerking bevat een nieuw hoofdstuk over de toestand van de samenleving vandaag.
Naast het dilemma gelijkheid versus ongelijkheid, nemen de auteurs ook de andere grote maatschappelijke spanningsvelden onder de loep, zoals individu versus samenleving, nature versus nurture en solidariteit versus strijd. Het handboek bevat verder ook korte biografieën van de belangrijkste klassieke en moderne sociologen, een uitvoerige literatuurlijst en een personen- en zakenregister. Meer dan voorheen is de aanpak van dit handboek blended. Op de Acco-website is competentiegericht studiemateriaal beschikbaar. Docenten vinden er digitale extra's, zoals PowerPoint-presentaties, studietaken, zelftoetsen en een glossarium.

JAN VRANKEN is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in onderwijs en onderzoek actief was over ongelijkheid, armoede, stedelijke problemen en diversiteit. Hij is oprichter van het Centrum OASeS en de jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting.

GEERT VAN HOOTEGEM is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, gespecialiseerd in arbeids- en organisatiesociologie, organisatieredesign en veranderingsmanagement. Omdat niets zo praktisch is als een goede theorie ondersteunt hij zowel profit- als nonprofit-organisaties.

ERIK HENDERICKX is hoogleraar sociologie, arbeidssociologie en HRM aan de Universiteit Antwerpen en academisch verantwoordelijke bij de Antwerpen Management School. Zijn onderzoek spitst zich toe op de rol van HRM in organisaties, plaats- en tijdonafhankelijk werken en de uitdagingen van de ambidextrous organization.

LUC VANMARCKE is docent sociologie aan de Vives Kortrijk en voorheen ook aan de Arteveldehogeschool Gent. Hij heeft vooral belangstelling voor theoretische sociologie en in het bijzonder voor cultuur- en kunstsociologie en voor rechtssociologie.