Schoolcultureel management

Handboek voor een levensecht en kleurrijk schoolbeleid

€ 25,75 
Extra's bij deze publicatie Downloads ›
€ 25,75 

2 werkdagen

Samenvatting

Dit boek is de neerslag van de professionele ervaring van twee personen die de voorbije dertig jaar op hun eigen manier bezig waren met (aspecten van) schoolorganisatie en de ontwikkeling ervan. Beide auteurs werkten op het domein van de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en schoolbeleid: Paul Mahieu als onderzoeker-hoogleraar en Karina Verhoeven als coach en trainer van schoolleiders en –teams. Het raakvlak tussen de ervaringen van hun beiden vormt het thema van dit boek: schoolcultuur. Paul schreef hierover reeds boeken in 1989 en 1999. Karina maakte er een vast aandachtspunt van bij het bewustwordingsproces van haar trainees. In dit boek worden die ervaringen gesystematiseerd, geconcretiseerd en geïllustreerd.
De lezer mag dus een theoretisch kader verwachten, aangevuld met getuigenissen, praktische instrumenten en voorbeelden. Dit boek is geen academisch product, in de zin dat elke stelling wordt ondersteund door bronnen, referenties, voetnoten en cijfers. Wel is het boek wetenschappelijk onderbouwd en vooral gericht op de praktijk. In dat perspectief is het boek vooral geschreven voor mensen die in verschillende rollen (schoolbestuur, -leiding, -begeleiding en ‘verantwoordelijke’ leerkrachten) wat afstand willen nemen van de dagelijkse beslommeringen en vanuit een breder perspectief hun school willen begrijpen en verrijken. OVER DE AUTEUR Paul Mahieu was eerst directeur van de studiedienst van het Instituut voor Didactiek en Andragogiek van de UFSIA, om vanaf 1998 als docent te worden betrokken bij de academische leraren-opleiding van de UAntwerpen (UFSIA, RUCA en UIA). In 2008 werd hij als hoogleraar verbonden aan de master Opleidings- en Onderwijswetenschappen (UAntwerpen). Hij was tussen 2001 en 2009 lid van de raad van toezicht van de Transnationale Universiteit Limburg en van 1999 tot 2009 was hij voorzitter van het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs in de stad Antwerpen. Sinds de oprichting is hij een actieve participant aan het European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, van waaruit hij diverse inter-nationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten mee heeft opgezet en uitgevoerd. Karina Verhoeven is educatief vormingswerker en coach. Zij werkt al jarenlang voor en met schooldirecties rond communicatie en leiderschap. Ook voor het ministerie van Onderwijs en Vorming trainde ze in ‘klantgericht omgaan met scholen’. Voor het GO! gaf ze o.a. opleidingen rond communicatie in de voorbereidende opleiding tot directeur. In opdracht van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen is ze vanaf het begin betrokken bij het ProfS-programma (professionalisering schoolleiders) voor beginnende directeurs. Aan de Universiteit Antwerpen werkte ze als educatief vormingswerker bij het Centrum voor Andragogiek, waar ze cursussen ontwikkelde voor directies en middenkaders van het secundair en basisonderwijs.

PAUL MAHIEU was eerst directeur van de studiedienst van het Instituut voor Didactiek en Andragogiek van de UFSIA, om vanaf 1998 als docent te worden betrokken bij de academische leraren-opleiding van de UAntwerpen (UFSIA, RUCA en UIA). In 2008 werd hij als hoogleraar verbonden aan de master Opleidings- en Onderwijswetenschappen (UAntwerpen). Hij was tussen 2001 en 2009 lid van de raad van toezicht van de Transnationale Universiteit Limburg en van 1999 tot 2009 was hij voorzitter van het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs in de stad Antwerpen. Sinds de oprichting is hij een actieve participant aan het European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, van waaruit hij diverse inter-nationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten mee heeft opgezet en uitgevoerd.

KARINA VERHOEVEN is educatief vormingswerker en coach. Zij werkt al jarenlang voor en met schooldirecties rond communicatie en leiderschap. Ook voor het ministerie van Onderwijs en Vorming trainde ze in ‘klantgericht omgaan met scholen’. Voor het GO! gaf ze o.a. opleidingen rond communicatie in de voorbereidende opleiding tot directeur. In opdracht van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen is ze vanaf het begin betrokken bij het ProfS-programma (professionalisering schoolleiders) voor beginnende directeurs. Aan de Universiteit Antwerpen werkte ze als educatief vormingswerker bij het Centrum voor Andragogiek, waar ze cursussen ontwikkelde voor directies en middenkaders van het secundair en basisonderwijs.

 

 


Recensies

“In deze helder geschreven uitgave met toegankelijke teksten en concrete voorbeelden stellen zij hun ervaringen met schoolbeleid op systematische en geordende wijze beschikbaar. Zij bieden als meerwaarde onderwijskundig-theoretische kaders en inzichten, die houvast bieden om zelf gefocust aan de slag te gaan met schoolontwikkeling. Een complexe schoolorganisatie wordt door dit boek hanteerbaar en veranderbaar. Uitstekende uitgave met bronnenoverzicht en bijlage.”

A. Schipper

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›