Redeneren met data

Een introductie statistiek voor de gedragswetenschappen

€ 36,05 
€ 36,05 

2 werkdagen

Samenvatting

Dit handboek geeft een inleiding tot statistiek waarbij redeneren met data centraal staat. Aan de hand van drie gedetailleerde studies uit de gedragswetenschappen krijgt de lezer een duidelijk beeld hoe statistiek in onderzoek wordt ingezet. Dankzij het gebruik van echte data wordt het probleemoplossend en besluitvormend aspect van statistiek binnen het onderzoeksproces in de verf gezet. Redeneren met data behandelt zowel beschrijvende statistiek als inductieve statistiek in detail. Beschrijvende statistiek laat toe om met relatief eenvoudige technieken inzichten te halen uit data. Inductieve statistiek daarentegen richt zich op het onderzoeken van de onderliggende processen die hebben geleid tot de verzamelde data.
De inductieve analyses worden gedetailleerd besproken aan de hand van simulaties en met een minimum aan kansrekening zodat de focus op conceptueel begrip behouden blijft.