Redeneren en argumenteren

een inleiding voor juristen

€ 46,80 
€ 46,80 

5-7 werkdagen

Samenvatting

Redeneren en argumenteren is een handboek waarmee juristen (en juristen in opleiding) kunnen kennismaken met de centrale begrippen uit de logica en de argumentatietheorie. Het laat zien waarom geldig redeneren en deugdelijk argumenteren van belang zijn binnen het ruime institutionele werkveld van de jurist. De auteurs vatten het vakgebied van de logica en de argumentatietheorie breed op, zodat ook elementaire inzichten uit de epistemologie, de wetenschapsfilosofie, de linguïstische pragmatiek en de cognitieve en sociale psychologie aan bod kunnen komen. Met name deze laatste zijn van belang, omdat zij helpen toonbaar te maken waar (en waarom) er cognitieve valkuilen op de loer kunnen liggen bij het presenteren en evalueren van redeneringen en argumentaties.
Het boek gaat daarom ook uitgebreid in op drogredenen, confirmation bias, kromdenken, en de psychologische aspecten van redeneren en argumenteren. Het bevat talloze oefeningen en voorbeelden.