Verbinden met je cliënt

Recht doen aan jezelf en de ander: Hoe die grondhouding je professionaliteit versterkt

€ 32,00 
€ 32,00 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Als professional merk je dat de relatie met je cliënten, patiënten of studenten niet altijd even soepel verloopt. Wanneer je regelmatig tegen dezelfde problemen aanloopt, heb je een goede reden om je eigen werkwijze onder de loep te nemen. Gerrie Reijersen helpt je je eigen benadering te onderzoeken vanuit contextuele blik. De basis hiervan is gelegd door Ivan Boszormenyi-Nagy. Je wordt uitgenodigd om in jouw relationele context te kijken naar je benadering en grondhouding vanuit de contextuele theorie over o.a. geven, ontvangen, recht en onrecht. Door je mee te nemen in de verweving van relationele ethiek en haar eigen ontwikkelingsproces als hulpverlener, daagt Gerrie je uit om zelf ook het proces van verbinding aan te gaan binnen je relaties.
Zodat je van hieruit jouw eigen werkwijze kunt optimaliseren. Kortom: een boek vol aha- momenten. Ben jij er klaar voor om jezelf tegen te komen? “De vraag: ‘Welk deel van mij reageert primair op mijn cliënt?’ geeft onmisbare informatie over je grondhouding als professional. Als je daar zicht op hebt, kun je een bewuste grondhouding vanuit evenwichtige en volledige eigenheid gaan ontwikkelen, waarmee je jezelf recht doet en daarna ook de ander.” HANNAH, MEDIATOR EN OFFICIER VAN JUSTITIE

Recensies

Dit boek gaat over verbinden in de hulpverleningsrelatie en is gebaseerd op de theorie van Nagy. Aan de hand van haar eigen ontwikkelingsproces als hulpverleenster en mens en vanuit haar eigen praktijk neemt de auteur je mee in de contextuele benadering. Dat maakt het boek sterk. De lezer wordt voortdurend uitgedaagd zelf te reflecteren en aan de slag te gaan met ingekaderde opdrachten of overdenkingen. Enige basiskennis wordt veronderstelt. Bevat een begrippenlijst, literatuurlijst en register.

A. Jong in NBD Biblion

Het boek is nauwelijks samen te vatten. Gerrie behandelt alle begrippen uit de vierde dimensie en voegt bij elk begrip reflectievragen toe en soms ook een interventie. 'Welk gemis heb jij geleden dat je niet hebt gedeeld, omdat je de ander wilde ontzien of niet lastig wilde vallen?' is zo'n vraag bij uitgestelde rouw. Het tweede deel van het boek bestaat uit casussen. Tot slot voegt ze een contextuele begrippenlijst toe. Het is geen boek om van voor tot achter te lezen maar wel om er steeds weer bij te pakken, te bladeren en te lezen.
Omgaan met verlies

Downloads

Klik hier om de poster te downloaden.