Psychologie en delinquentie

een inleiding in de criminologische psychologie

€ 25,25 
€ 25,25 

2 werkdagen

Samenvatting

Criminaliteit is een maatschappelijk probleem waarover elk van ons zich zorgen maakt. Al te vaak denken we dan evenwel alleen aan de bekende pijnlijke gevallen van moord en seksueel misbruik van kinderen, en aan gevallen waar sprake is van psychopathie en andere psychopathologische processen. Criminaliteit betreft evenwel ook meer gewone delicten als inbraken of straatberovingen, en wordt ook veroorzaakt door niet-pathologische sociale en psychologische processen. Deze laatste psychologische verklaringen vormen het thema van dit boek. Een overzicht wordt geboden van de verschillende denkstromingen die vandaag, maar ook in het verleden, de criminologische psychologie uitmaken.
Het boek richt zich tot studenten en tot al wie meer inzicht wil verkrijgen in het fenomeen van de delinquente mens.