Palpatie van het locomotorisch stelsel

handleiding bij de anatomie in vivo

€ 42,60 
€ 42,60 

5-7 werkdagen

Samenvatting

Deze volledig herziene editie geeft een overzicht van palpabele structuren, met bijzondere aandacht voor de wijze van palperen. Het palperen van botstructuren, ligamenten, musculatuur, bloedvaten en zenuwen wordt uitvoerig beschreven per regio. Het boek is rijkelijk voorzien van foto’s en, nieuw in deze uitgave, van anatomische tekeningen.Dit boek gaat, net als de vorige uitgave, uit van bestaande literatuur inzake anatomie en kinesiologie, alsook van palpatiemethoden uit de orthopedische geneeskunde en manuele therapie. Deze compilatie wordt kritisch becommentarieerd en ruim aangevuld met ervaringen uit de eigen praktijk.

KAREL STAPPAERTS is gewoon hoogleraar aan het departement Revalidatiewetenschappen van de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.

FILIP STAES is hoofddocent aan het departement Revalidatiewetenschappen van de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.