2021 Onzekerheid

Over leven in de risicomaatschappij

€ 28,70 
€ 28,70 

2 werkdagen

Samenvatting

De coronacrisis is de grootste verstoring van onze manier van leven sinds de Tweede Wereldoorlog. Of het nu gaat om corona of klimaat, we leven steeds meer in een risicomaatschappij, met risico’s die onze samenleving en ons leven domineren en veranderen. Wanneer we die risico’s onderschatten of verkeerd aanpakken, groeien angst en onzekerheid. We leven in onzekere tijden, en die onzekerheid wordt door mensen geproduceerd. Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij reikt een bril aan om onze snel veranderende wereld beter te begrijpen.
Voortbouwend op de Duitse socioloog Ulrich Beck analyseert en verbindt Dirk Geldof de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw: van de coronacrisis tot klimaatverandering, van globalisering tot groeiende ongelijkheid, van individualisering tot tijdsdruk, van migratie tot de overgang naar een superdiverse samenleving. Telkens hebben veranderingen in de wereld een impact op ons dagelijkse leven. Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij is een onmisbaar boek voor iedereen die de maatschappelijke uitdagingen in deze risicomaatschappij niet langer uit de weg wil gaan. Want als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd, is het dat we risico’s in de 21ste eeuw ernstig moeten nemen.