Onderwijs voor de 21ste eeuw

een boek voor leerkrachten en ouders

€ 23,90 
€ 23,90 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen? Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw? Ons onderwijs is voortreffelijk, maar het werkt niet even goed voor alle leerlingen. Hoe kan ons onderwijs ervoor zorgen dat alle leerlingen zich volwaardig ontwikkelen en zich goed voelen op school? Wat is de rol van de leerkracht? En wat is de rol van ouders? En moeten we nu massaal computers en tablets in onze klassen invoeren?

Dit boek biedt een antwoord op de grote vragen over het onderwijs van de 21ste eeuw. Geschreven in een heldere taal, opgefrist met concrete ideeën uit de onderwijspraktijk en overgoten met een stevige dosis optimisme.
Want ons onderwijs is uitstekend maar het kan nog beter. Beter aangepast aan de moderne tijden, beter voor leerlingen en hun ouders, beter voor leerkrachten.

Onderwijs voor de 21ste eeuw is een must voor iedereen die geeft om de kwaliteit van ons onderwijs. Iedereen dus.


KRIS VAN DEN BRANDEN is lerarenopleider en docent aan de KU Leuven en ouder van drie schoolgaande dochters. Hij was jarenlang woordvoerder van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Hij is gepassioneerd door alles wat met onderwijs te maken heeft en heeft een torenhoog respect voor leerkrachten. Hij ziet onderwijs als een krachtige hefboom voor een beter leven en een betere wereld.

KRIS VAN DEN BRANDEN is lerarenopleider en docent aan de KU Leuven en ouder van drie schoolgaande dochters. Hij was jarenlang woordvoerder van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. Hij is gepassioneerd door alles wat met onderwijs te maken heeft en heeft een torenhoog respect voor leerkrachten. Hij ziet onderwijs als een krachtige hefboom voor een beter leven en een betere wereld.


Recensies

“De auteur, een lerarenopleider, gaat in op grote vragen over het onderwijs voor de 21ste eeuw en geeft daar antwoorden op, op een genuanceerde manier. Bovendien aan de hand van zeer concrete en goed gekozen voorbeelden, zodat de lezer onmiddellijk weet waarover het gaat.”

K. Baert, NBD Biblion

“De auteur schetst in dit boek op een heldere en toegankelijke manier antwoorden op grote vragen over het onderwijs in onze eeuw: geen kant-en-klare oplossingen, maar wel hanteerbare kaders. En mooi meegenomen: die kaders lopen parallel met de uitgangspunten van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in Leven! Volgens de achterflap is dit boek een must voor iedereen die geeft om de kwaliteit van ons onderwijs. Dat kunnen we alleen maar beamen.”

Anne Verhoeven, School+Visie

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›