Niemand is een eiland

een inleiding in de sociologie

€ 42,90 
€ 42,90 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Individu versus samenleving, solidariteit versus strijd, gelijkheid versus ongelijkheid. Het zijn centrale dilemma’s in onze samenleving, die een belangrijke rol spelen bij de impact van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de coronapandemie. Die crisis maakte duidelijk dat ‘niemand een eiland’ is. Door een sociologische bril kan je zulke dilemma’s beter zien en begrijpen. Dit boek vertrekt van het sociaal handelen en bouwt van daaruit een raamwerk op van centrale concepten uit de sociologie. Je leert over cruciale sociale structuren en processen (zoals netwerken, socialisatie, cultuurpatronen, organisaties, sociale klassen) en over voorbije en huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Je krijgt inzicht in hoe die je eigen sociale positie en je handelen beïnvloeden.
Illustraties, korte samenvattingen, biografieën van belangrijke sociologen en voorbeelden uit het dagelijkse leven maken dit boek heel toegankelijk. Daarnaast zetten reflectievragen je als lezer regelmatig aan tot nadenken. Tot slot is er digitaal studiemateriaal beschikbaar op het online leerplatform Sofia.