Natuurwetenschappen en archeologie

methode en interpretatie

€ 39,55 
€ 39,55 

2 werkdagen

Samenvatting

Natuurwetenschappen en archeologie brengt een overzicht van de analysemethoden die gebruikt worden binnen ecologisch-archeologisch onderzoek. Die invalshoek is in het Nederlandstalig taalgebied uniek. Archeologie bestudeert het menselijk handelen in het verleden aan de hand van opgegraven stoffelijke resten. Sinds de jaren zestig kregen natuurwetenschappelijke benaderingen daarbij steeds meer aandacht. Een reconstructie van de mens in zijn omgeving is niet mogelijk zonder een studie van planten, dieren, klimaat, landschap en materialen. Interactie met de omgeving bepaalt het menselijk denken en doen. In deze tweede editie van Natuurwetenschappen en archeologie zijn verschillende gevalstudies opgenomen. Daarbij wordt telkens een natuurwetenschappelijke techniek geïllustreerd.
Op die manier wordt duidelijk hoe natuurwetenschappelijk onderzoek bij draagt tot de reconstructie van het gedrag van de mens in zijn omgeving.