Naar een herstelondersteunende verslavingszorg

praktijk en beleid

€ 47,50 
€ 47,50 

2 werkdagen

Samenvatting

Herstel staat de afgelopen jaren steeds meer centraal als doelstelling van verslavingszorg en -preventie. In het buitenland groeide de 'herstelbeweging' de afgelopen jaren uit tot een belangrijke hoeksteen van het drugsbeleid. De auteurs stellen vast dat de theorievorming over en het wetenschappelijk onderzoek naar herstel nog in volle ontwikkeling zijn. De werkvloer staat voor de uitdaging om - meer - herstelgericht te werken. Valkuilen hierbij zijn het gelijkstellen van herstel aan abstinentie of het doorschuiven van de zorgverantwoordelijkheid naar de cliënt en zijn niet altijd even draagkrachtig netwerk. Met dit boek willen de auteurs het begrip 'herstel' conceptueel verdiepen en duiden.
Tegelijk reiken zij handvatten aan hoe herstelgerichte zorg en ondersteuning in beleid en praktijk vorm kunnen krijgen. Ze doen dit voor verschillende zorg- en ondersteuningsvormen: van het algemene welzijnswerk tot de geestelijke gezondheidszorg en de gespecialiseerde drughulpverlening. Ze geven aan hoe drugbeleid en -preventie een meer herstelgerichte invulling kunnen krijgen. Naast interventies komen ook een aantal kwetsbare groepen met specifieke ondersteuningsvragen aan bod.

PROFESSOR WOUTER VANDERPLASSCHEN is orthopedagoog en licentiaat in de pedagogische wetenschappen. Hij is hoofddocent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek is vooral gericht op herstel en verslaving en interventies en methoden die bijdragen aan herstel. Hij is auteur van verscheidene internationale wetenschappelijke publicaties over verslaving en gerelateerde problemen, met specifieke expertise op het vlak van case management.

PROFESSOR FREYA VANDER LAENER is maatschappelijk werker en licentiaat in de criminologische wetenschappen. Ze is hoofddocent criminologie in de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en is lid van de onderzoeksgroep Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP). Haar onderzoek is vooral gericht op drugbeleid en op kwetsbare personen die in contact komen met politie en justitie.