Motiverend coachen in de sport

€ 31,90 
€ 31,90 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

Kinderen zijn van nature actief. Ze scheppen er intens plezier in om te bewegen en in de sportclub zijn ze doorgaans erg leergierig om bij te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijk zijn er ook kinderen die opgeven als het moeizaam gaat en zelfs afhaken uit de sportclub. Sportcoaches doen er dan ook goed aan de natuurlijke bron van motivatie bij kinderen aan te wakkeren, zodat ze graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om hun eigen leerproces in handen nemen en veerkrachtig leren omgaan met tegenslagen.
Op basis van de Zelf-Determinatietheorie betogen de auteurs in dit boek dat sportcoaches een dergelijke motiverende rol kunnen opnemen door tegemoet te komen aan de vitamines voor groei van sporters, met name, hun psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie. Het boek nodigt elke sportcoach uit tot zelfrelflectie en bevat talrijke authentieke voorbeelden uit de dagelijkse coachpraktijk, verweven met relevant wetenschappelijk onderzoek. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. Thema's zoals de (de)motiverende rol van keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de impact van druk komen aan bod. Doorheen het boek wordt duidelijk dat als sportcoaches investeren in de vitamines voor groei, dit niet enkel de ontwikkeling van hun sporters ten goede komt, maar ook hun eigen coachplezier. Coaches die zich de kunst van het motiveren trachten eigen te maken, zullen daar dus ook zelf de vruchten van plukken!

Dit boek werd geschreven door een team van psychologen en sport-en bewegingswetenschappers met een gedeelde interesse, namelijk de vraag hoe we jongeren op een duurzame wijze kunnen laten bewegen en sporten. NATHALIE AELTERMAN, GERT-JAN DE MUYNCK en MAARTEN VANSTEENKISTE (hoogleraar) zijn verbonden aan de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie en Leen Haerens (hoofddocent) is verbonden aan de Vakgroep Sport- en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Gent. Gert Vande Broek (hoogleraar) is verbonden aan het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven. Hun onderzoek situeert zich op het raakvlak tussen de motivatiepsychologie en sport- en bewegingswetenschappen. Geïnspireerd door de Zelf-Determinatie Theorie bestuderen ze hoe sportcoaches een motiverende rol kunnen spelen in het stimuleren van de motivatie en groei van kinderen. Dit boek is tot stand gekomen in het kader van het project ‘Coach met de M-factor’ (www.mfactor.be), een initiatief van de Vlaamse Overheid met UGent, KU Leuven en de sportsector (Sport Vlaanderen, BES, Vlaamse Sportfederatie en Vlaamse Trainerschool). Het boek past binnen de reeks Vitamines voor Groei, waarvan Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens (2015) het moederboek schreven, getiteld Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.


Recensies

Door de vele praktische voorbeelden en reflectievragen wordt de lezer uitgedaagd om na te denken over zijn eigen stijl en manier van coachen. Vlot geschreven, met aantrekkelijk en overzichtelijke opmaak en uitklapbare kaft.
Felix Meijer