Mini-kids stottertherapie bij jonge kinderen

2-6 jaar

€ 50,15 
€ 50,15 

2 werkdagen

Samenvatting

Mini-KIDS. Stottertherapie bij jonge stotterende kinderen biedt een praktische werkwijze en een bruikbare leidraad aan om op een directe manier te werken met jonge kinderen die stotteren.

Dit handboek is gebaseerd op het therapieconcept voor directe stottertherapie bij jonge kinderen (Mini-KIDS). Dr. Phil. Patricia Sandrieser en Peter Schneider omschreven reeds in verschillende drukoplages het therapieconcept KIDS en Mini-KIDS (Sandrieser, P., Schneider, P. (2015), Stottern in Kindesalter. Thieme Verlag, Stuttgart, New York). Het handboek kan als basis dienen om therapeuten op te leiden, te begeleiden en om op termijn de effecten voor dit therapieconcept te meten.
De assessmentfase en indicaties voor deze aanpak worden beschreven en gedocumenteerd, de werkwijze voor therapie wordt onderbouwd en uitgelegd en de mogelijke therapiematerialen worden voorgesteld. Videofragmenten, spelmateriaal en evaluatieformulieren zijn beschikbaar als downloads bij dit boek.

VEERLE WAELKENS is lector aan de opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie en de Audiologie van de Arteveldehogeschool (Gent), staff member en lector aan de European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) en de training European Fluency Specialist (EFS). Gedurende 16 jaar was ze werkzaam in het centrum voor ambulante revalidatie Ter Eecken in Oudenaarde. Ze leidt sinds 2005 de praktijk voor differentiaaldiagnose spraakstoornissen – stotteren – broddelen en spreekangst.