Medisch Engels voor artsen

€ 39,15 
€ 39,15 

2 werkdagen

Samenvatting

Door de toegenomen migratie en diversiteit komen Nederlandstalige artsen meer en meer in aanraking met patiënten die zich in het Engels uitdrukken. Dit boek wil de arts een waaier van vragen aanreiken die aan de Engelstalige patiënt tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese kunnen worden voorgelegd. Het boek is een handig hulpmiddel voor de eerstelijnsconsultatie. Het eerste deel brengt de medische basiswoordenschat van het Engels aan in overzichtelijke kaders. Bijzondere aandacht gaat uit naar de taal die patiënten gebruiken. Daarna komt de eerstelijnsanamnese uitgebreid aan bod in praktisch opgevatte vragenlijsten. Een tweetalige lijst van anatomische termen en van frequent gebruikte medische termen en woordcombinaties maakt het geheel compleet.
Het boek sluit af met een kort en toegankelijk grammaticaal overzicht. Aan dit vademecum hebben verscheidene specialisten van de KU Leuven meegewerkt. Zij hebben elk voor hun specialisme aangegeven welke vragen huisartsen aan hun patiënten kunnen stellen, voordat ze ze naar een specialist doorverwijzen.  

De auteurs van dit boek zijn beiden actief aan het Interfacultair Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. 

STÉPHANE OSTYN doceert medisch en biomedisch Frans aan de Faculteit Geneeskunde.

HERLINDA VEKEMANS geeft naast cursussen medisch Engels aan studenten geneeskunde ook schrijf- en presentatiecursussen aan biomedische onderzoekers van de KU Leuven.

Uit de samenwerking tussen deze auteurs resulteerde eerder al het succesvolle Medisch Engels in de apotheek. Stéphane Ostyn publiceerde ook Medisch Frans voor artsen en Medisch Frans in de apotheek.