Maakt religie een verschil?

Islamitische pedagogie beter begrijpen

€ 37,75 
€ 37,75 

2 werkdagen

Samenvatting

De islam is niet meer weg te denken uit onze samenleving. België en Nederland sloten in de jaren 60 een overeenkomst met Turkije en Marokko, waardoor gastarbeiders met een islamitische achtergrond naar onze contreien migreerden. Sindsdien is onze leefwereld alleen steeds diverser geworden. Deze diversiteit weerspiegelt zich uiteraard ook in het onderwijs en in de hulpverlening. Dit boek is een ondersteunend instrument voor iedereen die in deze superdiverse context werkt met kinderen en jongeren. De lezer krijgt een inzicht in de pedagogie van het kind en de jongere, in het algemeen en specifiek vanuit een levensbeschouwelijke benadering. Wat is een islamitische opvoeding precies? En in hoeverre verschilt ze van de westerse opvoeding?
"Maakt religie een verschil?" geeft een antwoord op deze vragen. Het eerste deel van het boek schetst pedagogische en psychologische kaders voor levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en -beleving. Het tweede deel reikt voorbeelden, casussen en methodieken aan die elke professional ondersteuning kunnen bieden bij zijn of haar werk. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar (inter)levensbeschouwelijke competenties en levensbeschouwelijk-sensitieve begeleiding. Dit boek is bedoeld voor iedereen die de islamitische opvoeding beter wil begrijpen. Niet alleen onderwijsprofessionals, pedagogen, psychologen, hulpverleners en sociaal werkers, maar ook studenten lerarenopleiding, sociaal werk, pedagogie, psychologie en sociologie zullen in dit boek een houvast vinden om te werken in een multireligieuze en -levensbeschouwelijke omgeving.

Recensies

De auteur, onderwijskundige en juriste biedt zowel theoretische inzichten als praktische voorbeelden, die inzicht geven in de islamitische opvoeding, onderwijs en pedagogiek. De casuïstiek en methodieken kunnen Nederlandse professionals in het onderwijs en in de opvoeding ondersteuning bieden. Dit boek, voor de Vlaamse context geschreven, past evenzeer op de Nederlandse situatie.

A. Schipper in NBD Biblion

In Nederland zullen er nog maar weinig klassen zijn waar geen kinderen met een islamitische achtergrond deel van uitmaken. Mede vanuit dit islamitisch referentiekader vormen kinderen hun (moslim) identiteit. Dit boek draagt bij aan inzicht in en begrip van die referentiekaders. Er is een geheel hoofdstuk gewijd aan kennismaking met het islamitische geloof en eigenlijk is dit al reden genoeg om dit boek te lezen. Omgaan met diversiteit is verdieping zoeken in de religie, cultuur, waarden en normen van een ander. Dat is waar deze publicatie aan bijdraagt.
Nicole van Amelsvoort, leerkracht onderbouw (HJK)