Leren in beweging

Activiteiten bewegingsintegratie voor de lagere school

€ 32,30 
€ 32,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Fysieke activiteit is belangrijk, ook voor kinderen in de lagere school. Werk jij met kinderen? Dan kan je hen daarbij helpen. Bewegingsintegratie is dé manier om kinderen te laten bewegen en de competenties in de lagere school aan te leren. De leerlingen oefenen de leerstof terwijl ze bewegen. Ook hun welbevinden en hun betrokkenheid verhoog je zo. Leren in beweging.
Activiteiten bewegingsintegratie voor de lagere school is een activiteitenbundel voor leerkrachten in de lagere school, leerkrachten lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding, kinderverzorgers, … Als je graag op een actieve manier aan de slag gaat met kinderen en wil werken aan hun lichamelijke welzijn, is dit een onmisbaar boek voor jou. In het eerste deel krijg je een theoretisch kader over de visie op bewegingsintegratie. Daarna vind je allerlei activiteiten per leergebied: Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij, levensbeschouwelijke vakken en vakoverschrijdend werken. Alle activiteiten zijn logisch en gestructureerd opgebouwd, met richtvragen om zich in de leerstof te verdiepen en heel wat mogelijkheden voor variatie en differentiatie. Geef gerust je eigen interpretatie en invulling aan de activiteiten. De eindtermen staan bij de activiteiten, zodat je in elk onderwijsnet met dit boek aan de slag kan.

Recensies

Dit praktische handboek bevat allerlei voorbeelden om beweging meer te integreren in de standaard schoolvakken. Na een inleiding volgt een theoretisch kader over leren in beweging. Daarbij is vooral aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de invloed die beweging hierop heeft. Per vakgebied worden oefeningen gegeven.

Ingrid van der Heijden in NBD Biblion