Leren articuleren

oefenboek medeklinkers

€ 41,95 
€ 41,95 

2 werkdagen

Samenvatting

Een goede articulatie is belangrijk, zowel in het beroepsleven als privé. Net zoals je houding en je stem, bepaalt je uitspraak mee hoe je door je omgeving wordt gepercipieerd. Voor sommigen betekent dat het perfectioneren van de uitspraak, anderen hebben behoefte aan correctie van een aantal klanken of moeten zelfs bepaalde klanken van de Nederlandse taal nog aanleren. Daarnaast word je al logopedist/spraaktherapeut dagelijks geconfronteerd met kinderen die tijdens hun spraakontwikkeling bepaalde klanken verkeerd of niet uitspreken, of met patiënten die om medische redenen problemen hebben met uitspraak. Dit oefenboek is een hulpmiddel bij het inoefenen, bijschaven of verbeteren van de uitspraak van consonanten.
In deel 1 komen alle medeklinkers aan bod, in alle posities en op alle niveaus. Per medeklinker worden de meest voorkomende fouten en hun oorzaak besproken. Deel 2 bevat oefeningen voor medeklinkerverbindingen op woord- en zinsniveau. Ten slotte komen ook discriminatieoefeningen aan bod voor klanken die vaak met elkaar worden verward. Via het digitale platform Sofia heb je toegang tot talloze oefeningen met beeld- en fotomateriaal om het inoefenen aangenamer en makkelijker te maken.