Leraren opleiden in een superdiverse samenleving

€ 24,50 
€ 24,50 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Wonen, werken of naar school gaan in de grootstad Antwerpen betekent ondergedompeld worden in superdiversiteit. Superdiverse gemeenschappen zien we in België en Nederland het eerst in de grote steden, maar demografi sche gegevens wijzen erop dat deze landen in de toekomst grotendeels zullen evolueren naar superdiverse samenlevingen. Hoe men deze gang van zaken ook bekijkt, de realiteit is dat we voortaan meer dan ooit op gelijke basis zullen samenleven met mensen die van ons verschillen qua thuistaal, culturele achtergrond, sociale klasse, seksuele oriëntatie of met mensen die mogelijk een beperking hebben. Wat in de toekomst realiteit wordt voor grote delen van België en Nederland, gebeurt vandaag al in Antwerpen.
Omgaan met grote en kleine verschillen tussen mensen plaatst niet alleen de brede stedelijke gemeenschap voor uitdagingen, maar ook de compactere leefwereld van de school, een plaats waar stedelingen en niet-stedelingen met al hun gelijkenissen en verschillen samenkomen: leraren, leerlingen, ouders, directieleden en andere belanghebbenden. In het project Van startbekwaam naar stadsbekwaam, geruggensteund door het transitiefonds voor de lerarenopleiding van de Vlaamse overheid en door de Antwerp School of Education, werden lerarenopleiders van zeven lerarenopleidingen uit de stad en provincie Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool, CVO Crescendo, CVO EduKempen, CVO HBO5 Antwerpen, CVO Provincie Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Universiteit Antwerpen) bijeengebracht om na te denken over de specifi eke competenties die leraren(opleiders) nodig hebben om les te geven in een samenleving die zich kenmerkt door superdiversiteit. De lerarenopleiders bundelden hun krachten, en die van hun studenten en cursisten, in drie samenwerkingspraktijken rond talige diversiteit, ‘urban education’ en inclusie. Het resultaat van hun samenwerking lees je in deze eindpublicatie van het Antwerpse transitieproject. De auteurs willen hiermee andere lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland informeren en inspireren. Het boek bevat concrete handvatten voor lerarenopleiders die nu of in de toekomst met superdiversiteit geconfronteerd worden.

Recensies

“Superdiversiteit is niet langer het onderwerp, maar wel het uitgangspunt van onderwijs. Laat dit boek leerkrachten, docenten en directies inspireren tot verdere stappen, en liefst ook tot een tempoversnelling in dat veranderingsproces.”

Dirk Geldof

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›