Leiderschap in de gezondheidszorg

€ 31,70 
€ 31,70 

2 werkdagen

Samenvatting

De zorgsector is volop in beweging en het eindpunt is nog niet in zicht. De uitdagingen zijn bovendien gigantisch. Er is dan ook een enorme behoefte aan artsen en hoofdverpleegkundigen met leiderschapsvaardigheden: zij moeten een toekomstvisie kunnen uitdenken én een strategie om die visie te realiseren. Artsen en hoofdverpleegkundigen zijn dan wel opgeleid om uitstekende zorg te verlenen, zij kunnen niet altijd meteen terugvallen op reeds ontwikkelde leiderschapscompetenties. Die competenties kan je wel leren. Dit boek biedt daarop een antwoord en vult daarmee een grote leemte op.

De auteur staat stil bij verschillende technieken om leiderschap te laten groeien vanuit je persoonlijkheid.
Denk aan de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), het creëren en aansturen van sterke teams, de Balanced Scorecard, Lean van teamleden, verandermanagement, het evalueren van collega's en het creëren van een organisatiecultuur gericht op veilige en warme zorg. De grote meerwaarde van dit boek ligt in de vele cases en getuigenissen waarmee het doorspekt is. Verschillende expert-leiders uit de gezondheidszorg verleenden er hun medewerking aan.

Door zijn originele aanpak is Leiderschap in de gezondheidszorg rijk aan informatie, praktijkgericht en vlot leesbaar. Dit unieke standaardwerk is een onmisbare inspiratiebron voor alle leidinggevenden en leidinggevenden in spe in de zorg, en zelfs daarbuiten: artsen, hoofdverpleegkundigen, maar ook niet-artsen en andere medewerkers.

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›