Klinisch redeneren

Van model naar competentie

€ 45,40 
€ 45,40 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Evidencebased medicine is vandaag gemeengoed. Niet enkel data, maar ook het redeneerproces van de arts vraagt om een wetenschappelijke onderbouw. Klinisch redeneren is terecht een volwaardige discipline in de artsenopleiding en krijgt ook steeds meer aandacht in de navorming van artsen op de werkvloer. Dit leerboek versterkt het klinisch redeneren van de arts. Voor studenten geneeskunde, huisartsen en specialisten is het een heldere basis voor hun (toekomstige) dagelijkse diagnostische werk. Het boek is niet normatief, maar prescriptief opgevat en bevat redeneertechnieken die de kans op redeneerfouten verlagen. Vanuit het baanbrekende werk van Turing, Sackett, Pauker, Kassirer en Kahneman analyseerden de auteurs de denkprocessen van de arts.
Zo kwamen ze tot een gemeenschappelijk cognitief model in een begrijpelijke taal, die tegelijk de communicatie met de patiënt vergemakkelijkt. Een eenvoudige intuïtieve schaal ondersteunt de arts vervolgens om de waarschijnlijkheid te bepalen van de verschillende hypothesen. Ten slotte is het drempelprincipe een hulp om de voor- en nadelen af te wegen van behandelen of niet-behandelen. Elk hoofdstuk van dit boek is verrijkt met duiding en een schat aan oefeningen in de digitale leeromgeving Sofia. Want klinisch redeneren kun je leren!